Spring til indhold

Ændret beregning af varighed af indrejseforbud meddelt i perioden fra 2. til 16. marts 2018

Dansk Politi har i den nævnte periode fejlagtigt regnet indrejseforbuddets varighed fra den faktiske udsendelse eller udrejse af Danmark i stedet for fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen. Denne fejlagtige beregning er ikke gyldig.

Udlændinge. der er udsendt eller er udrejst af Danmark i den nævnte periode, skal således være opmærksomme på, at det meddelte indrejseforbud kan have en længere varighed, end hvad politiet oplyste ved udrejsen eller udsendelsen.

Spørgsmål vedrørende meddelte indrejseforbud i perioden kan rettes til Rigspolitiet på e-mail nuc@nuc.dk.

*

To read this text in English, take a look here.