Spring til indhold

Praktikpladser på Ambassaden i Madrid og Handelskontoret i Barcelona i efteråret 2019

Vi tilbyder fem praktikantstillinger på de danske repræsentationer i Spanien af hver 6 måneders varighed i efteråret 2019:

• 2 stillinger i handelsafdelingen på Ambassaden i Madrid
• 1 stilling i den politiske afdeling på Ambassaden i Madrid
• 2 stillinger på Handelskontoret i Barcelona

Ambassaden i Madrid og Handelskontoret i Barcelona, er Danmarks officielle repræsentationer i Spanien. Vores primære opgave er at varetage Danmarks og danskernes interesser. Handelsafdelingen på Ambassaden og Handelskontoret i Barcelona arbejder med at støtte, rådgive og skabe muligheder for danske virksomheder på det spanske marked.

Hvad enten du kommer til Madrid eller Barcelona vil du under praktikopholdet få mulighed for at prøve dine kompetencer af i praksis på en spændende arbejdsplads og bo i en af Europas mest interessante storbyer.

Handelspraktikant i Madrid eller Barcelona

Handelsafdelingen på Ambassaden og Handelskontoret i Barcelona er en del af Eksportrådet under Udenrigsministeriet.

Handelsafdelingen i Madrid består af en handelschef, to eksportrådgiver og to praktikanter. Handelskontoret i Barcelona består af en handelschef, en eksportrådgiver og to praktikanter.
Praktikanterne deltager i det daglige arbejde, hvor opgaverne bl.a. vil bestå af:

• Bidrage til udarbejdelse af markeds- og sektoranalyser for danske virksomheder
• Kontaktformidling mellem danske og spanske virksomheder
• Oversættelser
• Deltagelse i messer, personalemøder og andre af ambassadens events og aktiviteter
• Udarbejdelse af nyhedsbreve, opdatering af sociale medier som vores hjemmeside
• Foredrag om ambassadens opgaver og spanske forhold for danske skoleklasser
• Besvarelse af borgerhenvendelser om forhold i Danmark og Spanien
• Diverse praktiske opgaver såsom arkivering, regnskab og hjælp i reception
Stillingerne giver dig mulighed for at højne dit mundtlige og skriftlige spansk, få et indblik i spansk erhvervsliv og organisationsstruktur samt opnå praktisk erfaring med Danmarks eksportfremmearbejde.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du
• har færdiggjort dit bachelorstudie og befinder dig på et kandidatstudie inden for marketing, erhvervs- eller samfundsøkonomi, men lad dig ikke stoppe af denne liste, såfremt du har en anden relevant baggrund
• er dansk statsborger eller har længerevarende fast tilknytning til Danmark
• har veludviklede færdigheder på dansk, spansk og engelsk
• har gode samarbejdsevner
• interesserer dig for spanske markeds- og samfundsforhold
• er engageret, selvstændig og har lyst til udfordringer
• kan holde overblikket i travle perioder
• har gode IT-kompetencer
• desuden er det en stor fordel for Handelskontoret i Barcelona, at kandidaterne har et vist kendskab til regnskab eller flair for tal

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om at være praktikant i Handelsafdelingen i Madrid, er du velkommen til at kontakte handelschef Lars Gade Holm, tlf. +34 91 431 84 45 / laghol@um.dk eller en af vores nuværende praktikanter, Alexandra Dias aledia@um.dk.
Har du spørgsmål til praktikstillingerne på Handelskontoret i Barcelona, er du velkommen til at kontakte handelschef Narcis Margall, tlf. +34 93 487 54 86 / narmar@um.dk, eller en af vores nuværende praktikanter, Lena Schüttke på lenasc@um.dk.

Praktikant i den politiske afdeling og kultur- og informationsafdelingen i Madrid

Den politiske afdeling og afdelingen for kultur og information arbejder overordnet for at fremme danske interesser og udbrede kendskabet til danske holdninger, værdier og kultur i Spanien. Hovedfokus er at holde den danske centraladministration opdateret med analyser af spanske synspunkter og forhold, hvor særligt EU-dagsordenen er i fokus.

Praktikanten vil blive inddraget i det daglige arbejde, hvor opgaverne bl.a. vil bestå af:

• Research f.eks. indenrigspolitiske forhold i Spanien
• Deltagelse i briefinger i ministerier, møder, konferencer og andre events
• Input til indberetninger til den danske centraladministration
• Formidling og fremme af dansk kultur i Spanien
• Opdatering af sociale medier som Facebook samt ambassadens hjemmeside
• Besvarelse af borgerhenvendelser om forhold i Danmark og Spanien
• Foredrag om ambassadens opgaver og spanske forhold for danske studerende
Stillingen giver dig mulighed for at højne dit mundtlige og skriftlige spansk, få et godt indblik i spanske samfundsforhold og ambassadens politiske og kulturfremmende arbejde.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du

• har færdiggjort dit bachelorstudie og befinder dig på et kandidatstudie inden for samfundsfag, økonomi eller humaniora, men lad dig ikke stoppe af denne liste, såfremt du har en anden relevant baggrund
• er dansk statsborger eller har længerevarende fast tilknytning til Danmark
• er flydende på spansk
• er imødekommende, selvstændig og har lyst til udfordringer
• kan yde en ekstra indsats når behov og holde overblikket i travle perioder
• har gode samarbejdsevner
• har gode IT-kompetencer, herunder med fordel kendskab til Excel

Kontakt

Hvis du skulle have yderligere spørgsmål om at være praktikant i den politiske afdeling og afdelingen for kultur og information, er du velkommen til at kontakte den nuværende politiske praktikant Petra Bak på petbak@um.dk.

Aftaleforhold

Praktikantstillingerne er ulønnede, men Ambassaderne/Handelskontoret udbetaler en månedlig kompensation svarende til ca. 3.000 kr. til at dække dokumenterede omkostninger til husleje, transport mv. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer inkl. 30 min. daglig frokostpause. Praktikanterne kan afholde to dages ferie pr. måneds praktik og afholdelsen aftales med den relevante afdeling.
Det overordnede formål med praktikopholdet er at bidrage til praktikantens udvikling og uddannelse. Hvis uddannelsesinstitutionen giver mulighed for meritoverførsel, vil opholdet blive tilrettelagt på en måde, der sikrer dette. Accepterer den studerendes uddannelsessted ikke meritoverførsel, er det ambassadens ansvar sammen med den studerende at tilrettelægge praktikforløbet, så det bliver relevant for praktikantens studieplan, samtidig med at det er relevant og nyttigt set i relation til ambassadens funktion og virke.

Periode og ansøgningsfrist

Næste praktikperiode løber fra medio juli 2019 til medio januar 2020. De endelige datoer for start og afslutning på praktikopholdet aftales med de respektive afdelinger.
Du er velkommen til at søge mere end én af de opslåede stillinger i Madrid og Barcelona. I givet fald bedes du tydeligt angive, hvilke stillinger du søger i ansøgningen - også i emnefeltet på mailen.
Din ansøgning, samt CV, kopi af karakterer og andre relevante dokumenter sendes pr. e-mail senest tirsdag d. 5. marts 2019, kl. 12.00.
3 stillinger ved Ambassaden i Madrid: madamb@um.dk – emne: ”Praktikophold efterår 2019 (afdeling)”
2 stillinger ved Handelskontoret i Barcelona: bcnhkt@um.dk  - emne: ”Praktikophold efterår 2019”

Link til praktikopslaget (PDF)