Spring til indhold

Ledige praktikpladser på Ambassaden i Madrid og Handelskontoret i Barcelona til efteråret 2017

16.01.2017  14:29
Vi tilbyder fem praktikantstillinger på de danske repræsentationer i Spanien af hver 6 måneders varighed med start i midten af juli 2017. Ansøgningsfrist den 15. februar kl. 12

Ambassaden i Madrid og Handelskontoret i Barcelona er Danmarks officielle repræsentationer i Spanien. Vores primære opgave er at varetage Danmarks og danskernes interesser. Handelsafdelingen på Ambassaden og handelskontoret i Barcelona arbejder med at hjælpe danske virksomheder i deres eksportaktiviteter og internationalisering på det spanske marked.

Med start i midten af juli 2017 tilbyder vi fem praktikantstillinger af hver seks måneders varighed på de danske repræsentationer i Spanien:

 • 2 stillinger i handelsafdelingen på Ambassaden i Madrid
 • 1 stilling i den politiske afdeling og afdelingen for kultur og information på Ambassaden i Madrid
 • 2 stillinger på Danmarks Handelskontor i Barcelona

Hvad enten du kommer til Madrid eller Barcelona, vil du under praktikopholdet få mulighed for at prøve dine kompetencer af i praksis på en spændende arbejdsplads og bo i en af Europas mest interessante storbyer.

 

HANDELSPRAKTIKANT I MADRID OG BARCELONA

Handelsafdelingen på ambassaden og handelskontoret i Barcelona er en del af Eksportrådet under Udenrigsministeriet og arbejder med at støtte, rådgive og skabe muligheder for danske virksomheder på det spanske marked. Handelsafdelingen i Madrid består af en handelsråd, en eksportrådgiver og to praktikanter. Handelskontoret i Barcelona består af en handelschef, to eksportrådgivere og to praktikanter.

ARBEJDSOPGAVER
Praktikanterne deltager i det daglige arbejde, hvor opgaverne bl.a. vil bestå af:

 • Udarbejdelse af markeds- og sektoranalyser for danske virksomheder
 • Kontaktformidling mellem danske og spanske virksomheder
 • Oversættelser
 • Deltagelse i messer, personalemøder og andre af ambassadens events og aktiviteter
 • Udarbejdelse af nyhedsbreve
 • Opdatering af sociale medier som LinkedIn samt ambassadens hjemmesider
 • Foredrag om ambassadens opgaver og spanske forhold for danske gymnasieklasser
 • Besvarelse af borgerhenvendelser om forhold i Danmark og Spanien
 • Diverse praktiske opgaver såsom arkivering, regnskab og hjælp i reception

Stillingen giver dig mulighed for at højne dit mundtlige og skriftlige spansk, få et godt indblik i spansk erhvervsliv og organisationsstruktur samt opnå praktisk erfaring med eksportfremmearbejdet.

KVALIFIKATIONER
Vi forventer, at du

 • har færdiggjort dit bachelorstudie og befinder dig på et kandidatstudie inden for marketing, erhvervs- eller samfundsøkonomi, men lad dig ikke stoppe af denne liste, såfremt du har en anden relevant baggrund
 • er dansk statsborger eller har længerevarende fast tilknytning til Danmark
 • har veludviklede færdigheder på dansk, spansk og engelsk
 • har gode samarbejdsevner
 • interesserer dig for spanske markeds- og samfundsforhold
 • er engageret, selvstændig og har lyst til udfordringer
 • kan holde overblikket i travle perioder
 • har gode IT-kompetencer
 • Desuden er det en stor fordel for Handelskontoret i Barcelona, at kandidaterne har et vist kendskab til regnskab

Hvis du har spørgsmål om at være praktikant i handelsafdelingen i Madrid, er du velkommen til at kontakte handelsråd Mette Diego-Roll, tlf. +34 91 431 84 45 / metrol@um.dk eller de nuværende praktikanter, Anders Westh Munch eller Sebastian Bruhn, via madamb@um.dk.

Har du spørgsmål til praktikstillingerne på handelskontoret i Barcelona, er du velkommen til at kontakte handelschef Narcis Margall, tlf. +34 93 487 54 86 / narmar@um.dk, eller de nuværende praktikanter, Peter Dejgaard Jensen på pedeje@um.dk og Rasmus Kallerup på bcnhkt@um.dk.

 

PRAKTIKANT I DEN POLITISKE AFDELING OG AFDELINGEN FOR KULTUR OG INFORMATION I MADRID

Den politiske afdeling og afdelingen for kultur og information arbejder overordnet for at fremme danske interesser og udbrede kendskabet til danske holdninger, værdier og kultur i Spanien. Hovedfokus er at holde den danske centraladministration opdateret med analyser af spanske synspunkter og forhold, hvor særligt EU-dagsordenen er i fokus.

ARBEJDSOPGAVER
Praktikanten vil blive inddraget i det daglige arbejde, hvor opgaverne bl.a. vil bestå af:

 • Research om indenrigspolitiske forhold i Spanien
 • Deltagelse i briefinger i ministerier, møder, konferencer og andre event
 • Input til indberetninger til den danske centraladministration
 • Formidling og fremme af dansk kultur i Spanien
 • Opdatering af sociale medier som Facebook samt ambassadens hjemmesider 
 • Besvarelse af borgerhenvendelser om forhold i Danmark og Spanien
 • Foredrag om ambassadens opgaver og spanske forhold for danske studerende
 • Diverse praktiske opgaver, herunder at hjælpe til i reception og arrangering af møder

Stillingen giver dig mulighed for at højne dit mundtlige og skriftlige spansk, få et godt indblik i spanske samfundsforhold og ambassadens politiske og kulturfremmende arbejde.

KVALIFIKATIONER
Vi forventer, at du

 • har færdiggjort dit bachelorstudie og befinder dig på et kandidatstudie inden for samfundsfag, økonomi eller humaniora, men lad dig ikke stoppe af denne liste, såfremt du har en anden relevant baggrund
 • er dansk statsborger eller har længerevarende fast tilknytning til Danmark
 • interesserer dig for spanske samfundsforhold og dansk kultur
 • har veludviklede sprogkundskaber på spansk
 • er imødekommende, selvstændig og har lyst til udfordringer
 • kan yde en ekstra indsats når behov og holde overblikket i travle perioder
 • har gode samarbejdsevner
 • har gode IT-kompetencer og erfaring med sociale medier

Hvis du skulle have yderligere spørgsmål om at være praktikant i den politiske afdeling og afdelingen for kultur og information, er du velkommen til at kontakte ambassaderåd Laura Thorborg på lautho@um.dk, eller den nuværende politiske praktikant Daniel Carabias Jensen på madamb@um.dk.

 

AFTALEFORHOLD OG LØN

Praktikantstillingerne er ulønnede, men ambassaden/handelskontoret udbetaler en månedlig kompensation svarende til ca. 3.000 kr. til at dække dokumenterede omkostninger til husleje, transport mv. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer inkl. 30 min. frokostpause. Praktikanterne kan afholde to dages ferie pr. måneds praktik, og afholdelsen aftales med den relevante afdeling.

Det overordnede formål med praktikopholdet er at bidrage til praktikantens udvikling og uddannelse. Hvis uddannelsesinstitutionen giver mulighed for meritoverførsel, vil opholdet blive tilrettelagt på en måde, der sikrer dette. Accepterer den studerendes uddannelsessted ikke meritoverførsel, er det ambassadens ansvar sammen med den studerende at tilrettelægge praktikforløbet, så det bliver relevant for praktikantens studieplan, samtidig med at det er relevant og nyttigt set i relation til ambassadens funktion og virke.

PERIODE OG ANSØGNING

Næste praktikperiode løber fra midten af juli 2017 til midten af januar 2018. De endelige datoer for start og afslutning på praktikopholdet aftales med de respektive afdelinger.

Du er velkommen til at søge mere end én af de opslåede stillinger i Madrid og Barcelona. I givet fald bedes du tydeligt angive, hvilke stillinger du søger i ansøgningen - også i emnefeltet på mailen.

Ansøgning samt CV og andre relevante dokumenter sendes senest onsdag den 15. februar 2017 kl. 12.00 til:

Ambassaden i Madrid:
E-mail: madamb@um.dk

Handelskontoret i Barcelona:
E-mail: bcnhkt@um.dk

Emne/mærkes: ”Praktikophold efterår 2017 - (afdeling)"Seneste nyt

  Se alle