Spring til indhold

Grøn ambassade

Den danske ambassade i Spanien underskrev i 2009 en aftale med Elsparefonden i Danmark om at reducere ambassadens energiforbrug – en aftale som forpligter ambassaden til at reducere elforbruget med 1,5 % om året. I slutningen af 2012 havde ambassaden i Madrid opnået en 20 % reduktion af energiforbruget i forhold til 2008 og dermed langt overgået målet. I alt har 36 danske ambassader har indgået lignende aftaler.

Grøn Ambassade 

Den danske ambassade i Spanien er en del af Det Grønne Ambassade Netværk, som er et netværk af danske ambassader, der arbejder for at reducere deres energiforbrug og på denne måde være med til at sætte energieffektivitet og klimaindsatsen på dagsordenen i det land, ambassaden befinder sig i.

Ambassadens indsats har især fokus på en mere energiansvarlig medarbejderadfærd samt energivenlige indkøb, drift og vedligeholdelse af ambassaden. Ambassadens initiativer sker som et led i Danmarks stærke internationale indsats inden for miljø, energi og klima.

Formålet med initiativerne er i første omgang at spare på energien til gavn for energiressourcer, klima og miljø. Det giver samtidig ambassaden mulighed for at fremstå som et godt eksempel i forbindelse med lignende initiativer i Spanien, hvilket understøtter ambassadens arbejde inden for områderne miljø, energi og klima. Det øger tillige Danmarks troværdighed i forhold til Public Diplomacy-målet om at promovere Danmark som et forgangsland inden for energieffektivitet, miljøet, vedvarende energi og kampen mod globale klimaforandringer. 

Energibesparelse har udover det indlysende formål at beskytte miljøet også økonomiske fordele. Ved at de danske ambassader har forpligtet sig til at reducere deres energiforbrug, viser vi samtidigt, at vi praktiserer det, vi prædiker, når vi eksporterer danske virksomheders vedvarende energiløsninger.

 

Green Embassy Network

Netværket af grønne ambassader er med til at vise, at grønne løsninger og energibesparelser kan finde sted over alt i verden. Samtidigt giver netværket mulighed for, at ambassaderne kan inspirere hinanden til nye og kreative miljøtiltag.

Blandt de kreative initiativer til reduktion af energiforbruget kan ambassaderne i Cairo og Beirut bl.a. nævnes. Her har man indført ”grønne budbringere”, der skal promovere Danmark som en pioner i kampen mod klimaforandringer og for grønne løsninger. I Tel Aviv cykler ambassadens medarbejdere på arbejde. I Kampala i Uganda har man forvandlet ambassaden til en CO2-neutral ambassade ved at investere i projekter, der arbejder for beskyttelse af skove og bæredygtige genbrugsplaner og derigennem opkøbe CO2-kvoter.

Netværket blev skabt i 2008 af en gruppe bestående af 16 danske ambassader. Størstedelen af ambassaderne har formået at reducere energiforbruget med 10-20 % om året, mens andre er nået helt op på 30-40 %. Med til historien hører også, at der ingen sanktioner er forbundet med ikke at opfylde reduktionskravene. Der er altså tale om energireducerende tiltag, der kan justeres til den enkelte ambassades situation og muligheder, og målene er frivillige, samtidigt med at ambassaderne ikke tjener noget på energibesparelserne – andet end den økonomiske fortjeneste, der er ved at spare på energien, og den fremsynede beslutning om at satse på grønne løsninger.  

For mere information om Green Embassy Network henvises der til nedenstående link.

Hvis du har spørgsmål vedrørende Green Embassy Network, er du velkommen til at skrive en e-mail til os på madamb@um.dk.