Spring til indhold

Praktikophold

Ambassaden i Madrid og Danmarks Handelskontor i Barcelona søger hvert halve år studerende til praktikophold af seks måneders varighed. Stillingerne vil blive slået op her på siden under 'Nyheder'

Praktik på ambassaden i Madrid og handelskontoret i Barcelona

Vi tilbyder fem praktikantstillinger på de danske repræsentationer i Spanien af hver 6 måneders varighed med start i januar og juli:

  • 2 stillinger i handelsafdelingen på Danmarks Ambassade i Madrid
  • 1 stilling i den politiske afdeling på Danmarks ambassade i Madrid
  • 2 stillinger på Danmarks Handelskontor i Barcelona

Ambassaden i Madrid er Danmarks officielle repræsentation i Spanien. Vores primære opgave er at varetage Danmarks og danskernes interesser i Spanien. Handelsafdelingen på ambassaden og handelskontoret i Barcelona arbejder med at hjælpe danske virksomheder i deres eksportaktiviteter og internationalisering på det spanske marked.

Hvad enten du kommer til Madrid eller Barcelona, vil du under praktikopholdet få mulighed for i praksis at prøve dine kompetencer af på en spændende arbejdsplads og bo i en af Europas mest interessante storbyer.

 

Handelspraktikant i Madrid eller Barcelona

Medarbejderne i handelsafdelingen på ambassaden og handelskontoret i Barcelona er en del af Eksportrådet under Udenrigsministeriet og arbejder med at støtte, rådgive og skabe muligheder for danske virksomheder på det spanske marked.

Handelsafdelingen i Madrid består af en handelsråd, en eksportrådgiver og to praktikanter. Handelskontoret i Barcelona består af en handelschef, en eksportrådgiver og to praktikanter.

Du vil deltage i det daglige arbejde, hvor dine opgaver bl.a. vil bestå af:

• Udarbejdelse af markeds- og sektoranalyser for danske virksomheder
• Kontaktformidling mellem danske og spanske virksomheder
• Oversættelser
• Deltagelse i messer, personalemøder og andre af ambassadens events og aktiviteter
• Udarbejdelse af nyhedsbreve
• Opdatering af sociale medier som LinkedIn samt hjemmesiden
• Foredrag om ambassadens opgaver og spanske forhold for danske gymnasieklasser
• Besvarelse af borgerhenvendelser om forhold i Danmark og Spanien
• Diverse praktiske opgaver såsom arkivering, regnskab og hjælp i reception

Stillingen giver dig mulighed for at højne dit mundtlige og skriftlige spansk, få et godt indblik i spansk erhvervsliv og organisationsstruktur samt opnå praktisk erfaring med Danmarks eksportfremmearbejde.

Kvalifikationer:
Vi forventer, at du
• har færdiggjort dit bachelorstudie og befinder dig på et kandidatstudie inden for marketing, erhvervs- eller samfundsøkonomi, men lad dig ikke stoppe af denne liste, såfremt du har en anden relevant baggrund
• er dansk statsborger eller har længerevarende fast tilknytning til Danmark
• har veludviklede færdigheder på dansk, spansk og engelsk
• har gode samarbejdsevner
• interesserer dig for spanske markeds- og samfundsforhold
• er engageret, selvstændig og har lyst til udfordringer
• kan holde overblikket i travle perioder
• har gode IT-kompetencer
• Desuden er det en stor fordel for handelskontoret i Barcelona, at kandidaterne har et vist kendskab til regnskab.

Hvis du har spørgsmål om at være praktikant i handelsafdelingen i Madrid, er du velkommen til at kontakte handelsråd Mette Diego-Roll, tlf. +34 91 431 84 45 / metrol@um.dk.

Har du spørgsmål til praktikstillingerne på handelskontoret i Barcelona, er du velkommen til at kontakte handelschef Narcis Margall, tlf. +34 93 487 54 86 / narmar@um.dk.

 

Praktikant i den politiske afdeling og kultur- og informationsafdelingen i Madrid

Medarbejderne i den politiske afdeling og afdelingen for kultur og information arbejder overordnet for at fremme danske interesser og udbrede kendskabet til danske holdninger, værdier og kultur i Spanien. Hovedfokus er at holde den danske centraladministration opdateret med analyser af spanske synspunkter og forhold, hvor særligt EU-dagsordenen fylder meget.

Du vil blive inddraget i det daglige arbejde, hvor dine opgaver bl.a. vil bestå af:
• Research fsva. indenrigspolitiske forhold i Spanien
• Deltagelse i briefinger i ministerier, møder, konferencer og andre events
• Input til indberetninger til den danske centraladministration
• Formidling og fremme af dansk kultur i Spanien
• Opdatering af sociale medier som Facebook samt ambassadens hjemmeside
• Besvarelse af borgerhenvendelser om forhold i Danmark og Spanien
• Foredrag om ambassadens opgaver og spanske forhold for danske studerende
• Diverse praktiske opgaver, herunder at hjælpe til i reception og mødefastlæggelser

Stillingen giver dig mulighed for at højne dit mundtlige og skriftlige spansk, få et godt indblik i spanske samfundsforhold og ambassadens politiske og kulturfremmende arbejde.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du
• har færdiggjort dit bachelorstudie og befinder dig på et kandidatstudie inden for samfundsfag, økonomi eller humaniora, men lad dig ikke stoppe af denne liste, såfremt du har en anden relevant baggrund
• er dansk statsborger eller har længerevarende fast tilknytning til Danmark
• interesserer dig for spanske samfundsforhold og dansk kultur
• har veludviklede færdigheder på spansk
• er imødekommende, selvstændig og har lyst til udfordringer
• kan yde en ekstra indsats når behov og holde overblikket i travle perioder
• har gode samarbejdsevner
• har gode IT-kompetencer og erfaring med sociale medier

Hvis du skulle have yderligere spørgsmål om at være praktikant i den politiske afdeling og afdelingen for kultur og information, er du velkommen til at kontakte ambassaderåd Laura Thorborg på lautho@um.dk.

Aftaleforhold og løn

Praktikantstillingerne er ulønnede, men ambassaden/handelskontoret udbetaler en månedlig kompensation svarende til ca. 3.000 kr. til at dække dokumenterede omkostninger til husleje, transport mv. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer inkl. 30 min. frokostpause. Praktikanterne kan afholde to dages ferie pr. måneds praktik, og afholdelsen aftales med den relevante afdeling.

Det overordnede formål med praktikopholdet er at bidrage til din udvikling og uddannelse. Hvis uddannelsesinstitutionen giver mulighed for meritoverførsel, vil opholdet blive tilrettelagt på en måde, der sikrer dette. Accepterer dit uddannelsessted ikke meritoverførsel, er det ambassadens ansvar sammen med dig at tilrettelægge praktikforløbet, så det bliver relevant for din studieplan, samtidig med at det er relevant og nyttigt set i relation til ambassadens funktion og virke.