Spring til indhold

Gebyrsatser 2017

Gebyr art DKK     EURO
Borgerservice
Pas, rejsedokumenter for flygtninge og fremmedpas til personer der er fyldt 18, men endnu ikke er fyldt 65 år.

955

128

Pas, rejsedokumenter for flygtninge og fremmedpas til personer endnu ikke fyldt 18 år.

955

128

Pas, rejsedokumenter for flygtninge og fremmedpas til personer der er fyldt 65 år.

955

128

EU-nødpas, andre provisoriske pas, laissez-passer, ændringer af pas mv.

955

128

Duplikatkørekort

425

57

EU-kørekort (fornyelse af gamle ikke EU-kørekort)

425

57

Kørekort, fornyelse (tidsbegrænset) til personer over 70 år.

425

57

Internationalt kørekort

330

44

Tidsbegrænset kørekort, fornyelse, erhvervschauffør    

425

57

Erklæring om mistet kørekort (midlertidig erstatningskørekort)

240

32

Visum (alle typer)

445

60

Visum for børn i aldersgruppen 6 til og med 11 år

260

35

Provisoriske pas eller forlængelse af pas udenfor repræsentationens kontortid

2.155 (7)

289

Provisorisk pas på repræsentationens officielle lukkedag

3.080(8)

413

Tilbagerejsetilladelse

1.435

192

Ved behandling af ansøgning om visum og arbejds- og/eller opholdstilladelse på honorært konsulat (postkassefunktion) opkræves i tillæg et ekspeditionsgebyr

1.435

192

Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse

1.435

192

Klage vedr. afgørelse om visum eller opholds- og/eller arbejdstilladelse

955 (1)

128

Personbistand

955 (1)

128

Mindre oversættelser

240 (955) (1)

32 (128)

Forsikringssager

955 (1)

128

Udfærdigelse af skrivelser m.v.

955 (1)

128

Forkyndelser m.v.

955 (1)

128

Fremskaffelse af attester

955 (1)

128

Skibsdokumenter

955 (1)

128

Bistand vedr. hittegods

425 pr. sag

57

Legaliseringer, attestationer, verifikationspåtegninger

195

(960 (2))

26 (128)

NemID, fødsels- og dåbsattester, pinkodebrev, kreditkort m.v.

195

(955 (2+5))

26 (128)

Momsrefusion

195

(955 (2+6))

26 (128)

Ligpas

195

(955 (2))

26 (128)

Ekstraordinær bistand

955 (1)

128

Ansøgning om naturalisation

1.200 (4)

161

Andre sager
Pengeoverførsler af sociale og offentlige ydelser

425

57

Øvrige pengeoverførsler

955 (1)

128

Oplysninger, ikke-kommercielle

955 (1)

128

Besøgsarrangementer, ikke-kommercielle

955 (1)

128

Repræsentationens direkte udgifter relateret til en sag Varierer Varierer
  

 

 

Restancer

85

11

Afholdelse af eksamen på repræsentatioen

955 (1)

128

Udlån ad repræsentationens videokonferenceudstyr

955 (1)

128

 

1) Timetakst, pris pr. påbegyndt time. Der debiteres minimum for 1 time, og hver påbegyndt time debiteres som en hel time.

2) Hvis sagsbehandling er påkrævet: timetakst pr. påbegyndt time.

3) Anmærkning: For lande, hvor EU-kommissionen har indgået eller er ved at forhandle en visumfaciliteringsaftale. Her opkræves et gebyr på 35 € (260 DKK).

4) Der skal ikke betales gebyr for ansøgninger om naturalisation for børn under 18 år, hvis forældrene - eller en af disse - er født danske eller senere har erhvervet dansk indfødsret.

5) Ved afhentning af flere dokumenter samtidigt, opkræves i alt 190 DKK.

6) Såfremt henvendelsen om momsrefusion omfatter flere selvstændige indkøb, opkræves 190 DKK pr. erklæring.

7) Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret 5.185 DKK for det første pas og herefter 950 DKK pr. pas.

8) VEd udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret 5.185 DKK for det første pas og herefter 950 DKK pr. pas.