Spring til indhold

Gebyrsatser 2018

Gebyr art DKK     EURO
Borgerservice
Pas, rejsedokumenter for flygtninge og fremmedpas til personer der er fyldt 18, men endnu ikke er fyldt 65 år.

1,010

136

Pas, rejsedokumenter for flygtninge og fremmedpas til personer endnu ikke fyldt 18 år.

1,010

136

Pas, rejsedokumenter for flygtninge og fremmedpas til personer der er fyldt 65 år.

1,010

136

EU-nødpas, andre provisoriske pas, laissez-passer, ændringer af pas mv.

1,010

136

Duplikatkørekort

445

60

EU-kørekort (fornyelse af gamle ikke EU-kørekort)

445

60

Kørekort, fornyelse (tidsbegrænset) til personer over 70 år.

445

60

Internationalt kørekort

350

47

Tidsbegrænset kørekort, fornyelse, erhvervschauffør    

445

60

Erklæring om mistet kørekort (midlertidig erstatningskørekort)

250

34

Visum (alle typer)

445

60

Visum for børn i aldersgruppen 6 til og med 11 år

260

35

Provisoriske pas eller forlængelse af pas udenfor repræsentationens kontortid

2,355 (7)

316

Provisorisk pas på repræsentationens officielle lukkedag

3,365(8)

452

Tilbagerejsetilladelse

1,515

203

Ved behandling af ansøgning om visum og arbejds- og/eller opholdstilladelse på honorært konsulat (postkassefunktion) opkræves i tillæg et ekspeditionsgebyr

1,515

203

Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse

1,515

203

Klage vedr. afgørelse om visum eller opholds- og/eller arbejdstilladelse

1,010 (1)

136

Personbistand

1,010 (1)

136

Mindre oversættelser

250 (1,010) (1)

34 (136)

Forsikringssager

1,010 (1)

136

Udfærdigelse af skrivelser m.v.

1,010  (1)

136

Forkyndelser m.v.

1,010  (1)

136

Fremskaffelse af attester

1,010  (1)

136

Skibsdokumenter

1,010  (1)

136

Bistand vedr. hittegods

445 pr. sag

60

Legaliseringer, attestationer, verifikationspåtegninger

200 (1,010)

27 (136)

NemID, fødsels- og dåbsattester, pinkodebrev, kreditkort m.v.

Morgesrefusion

Ligpas

Ekstraordinær bistand

Ansøgning om naturalisation

Videresendelse af ansøgninger om nationalitetsbevis, bevarelse og genoprettelse af statsborgerskab samt modtagelse af returnerede originaldokumenter

Andre sager

Pengeoverførsler af sociale og offentlige ydelser

Øvrige pengeoverførsler

Oplysninger, ikke-kommercielle

Besøgsarrangementer, ikke-kommercielle

Repræsentationens direkte udgifter relateret til en sag

Restancer

Afholdelse af eksamen på repræsentationen

Udlån ad repræsentationens videokonferenceudstyr

 

200 (1,010) 

 

200 (1,010)

200 (1,010) 

1,010

1.200 (4)

200 (1,010) 

 

445

1,010  (1)

1,010  (1)

1,010  (1)

Varierer

85

1,010  (1)

1,010  (1)

 

 

27 (136)

 

27 (136)  

27 (136)

136

161

27 (136)

 

60

136

136

136

Varierer

11

136

136

 

 

 

1) Timetakst, pris pr. påbegyndt time. Der debiteres minimum for 1 time, og hver påbegyndt time debiteres som en hel time.

2) Hvis sagsbehandling er påkrævet: timetakst pr. påbegyndt time.

3) Anmærkning: For lande, hvor EU-kommissionen har indgået eller er ved at forhandle en visumfaciliteringsaftale. Her opkræves et gebyr på 35 € (260 DKK).

4) Der skal ikke betales gebyr for ansøgninger om naturalisation for børn under 18 år, hvis forældrene - eller en af disse - er født danske eller senere har erhvervet dansk indfødsret.

5) Ved afhentning af flere dokumenter samtidigt, opkræves i alt 200 DKK.

6) Såfremt henvendelsen om momsrefusion omfatter flere selvstændige indkøb, opkræves 200 DKK pr. erklæring.

7) Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret 2.335 DKK for det første pas og herefter 1.010 DKK pr. pas.

8) VEd udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret 3.365 DKK for det første pas og herefter 1.010 DKK pr. pas.