Spring til indhold

Bortkommet eller stjålet pas

Har du mistet eller fået stjålet dit pas, kan ambassaden eller et af de danske konsulater i Spanien udstede et provisorisk pas til hjemrejse.

Hvis du mister dit danske pas, kan ambassaden i Madrid eller et af de danske konsulater i Spanien udstede et provisorisk pas med gyldighed til du kommer hjem til Danmark.

Forinden skal du på nærmeste lokale politistation anmelde tabet af passet og anmode om en politirapport ("Denuncia Policial"). Politianmeldelse i Madrid kan også foretages telefonisk på engelsk på telefonnummer: (+34) 90 210 2112, hvorefter rapporten afhentes på nærmeste politistation. For yderligere oplysninger om, hvordan politianmeldelse kan laves, se på forberedelse.

Politirapporten medbringes til ambassaden/konsulatet sammen med to fotos i passtørrelse 3,5 x 4,5 cm (for yderligere information se link herunder). Der skal udfyldes 1 pasansøgningsskema (downloades fra linket ).

Gebyr for pas:

Provisorisk pas: EUR 128,00.

OBS: Gebyret uden for normal åbningstid er fastlagt til kr. 2.150 svarende til € 288,00.

For udstedelse af provisorisk pas på helligdage skal der betales d.kr. 3.075 svarende til  € 412,00. I denne pris er det første pas inkluderet. Følgende pas vil blive udstedt til kr. 955,00 svarende til € 128,00 pr. pas, jfr. Udenrigstjenestens betalingsordning.

Der gøres opmærksom på, at Handelskontoret i Barcelona ikke beskæftiger sig med konsulære ydelser (herunder udstedelse af provisoriske pas).