Spring til indhold

Økonomiske situation

I forlængelse af de økonomiske nøgletal beskrives her den aktuelle økonomiske situation i Spanien med særlig fokus på erhvervslivet.

Spanien - verdens 12. største økonomi - er Danmarks 12. største eksportmarked. I de tre første kvartaler af 2011 er vareeksporten til Spanien steget med 9,4% i forhold til samme periode året forinden. I 2010 blev der eksporteret for ca. DKK 12,7 mia., en stigning på ca. 2.2% i forhold til 2009. I 2012 forventes ligeledes vækst i eksporten til Spanien, idet man prognosticerer en stigning på over 4%.

Eksporten til det spanske marked er bredt sammensat og består af alle større danske eksportsegmenter. Det gælder ikke mindst maskiner af forskellig slags, som også dækker over en betydelig eksport i segmentet energi- og miljøteknologi; et område der er kommet yderligere i fokus med de aktuelle olieprisstigninger.

Andre store segmenter er:

  • Landbrugsprodukter – korn, kød, fisk og mejeriprodukter
  • Farmaceutiske og medicoprodukter
  • Tekstil- og designprodukter

Følgende tabel viser udviklingen i vareeksporten i årene 2009-2011, totalt set og i de forskellige varegrupper.

----Mio.kr.----

2009 2010

Jan-Sep. 2011

Vækst Jan-Sep. 2011
I alt 12,614.8 12,892.7 10,093.8 9,4%
Næringsmidler, levende dyr 2,655.7 2,665.3 2,070.7 6.9%
Drikkevarer og tobak 57.2 74.0 74.0 40.6%
Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel) 361.2 534.8 391.6 9.0%
Mineralske brændsels- og smørestoffer o.l. 123.0 55.6 68.1 23.4%
Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks

12.0

12.7 3.4 -70.8%
Kemikalier og kemiske produkter 2,121.5 2,291.1 1,770.3 6,5%
Bearb. varer i.a.n. 1,153.0 1,037.4 865.4 10,7%
Maskiner og transportmidler 3,647.4 3,497.7 2,696.7 13,7%
Bearbejdede varer i.a.n. 2,358.5 2,633.3 2,061.2 6,5%
Diverse varer og transaktioner i.a.n. 125.4 90.8 92.3 47,4%

(Kilde: Danmarks Statistik)

Som det ses af tabellen er dansk eksport til Spanien i vækst indenfor næsten alle varekategorierne. Mulighederne er derfor mange på det spanske marked:

  • Særligt maskiner og transportmidler, som er den største af kategorierne, er med til at trække væksten op. Væksten indenfor denne sektor forklares ved spansk industris fokus på at effektivisere og automatisere for at styrke konkurrenceevnen, hvilket giver danske underleverandører på automatisering gode muligheder.
  • Ligeledes er eksporten af  forbrugsvarer, herunder særligt beklædningsgenstande, med til at trække væksten op. Der er derfor gode muligheder indenfor forbrugsvarer, hvilket kun vil blive bedre såfremt den nye regering lykkes med at reducere arbejdsløsheden, således at gennemsnitsindkomsten stiger.
  • Spaniens store afhængighed af importeret fossil energi og de seneste års olieprisstigninger betyder, at såvel vedvarende energi og energibesparelser er i fokus.
  • Nybyggeriet i Spanien vil ligge underdrejet noget tid endnu – men der vil være muligheder indenfor energimæssige renoveringer og ”gør det selv” segmentet.
  • På fødevareområdet er væksten indenfor økologi for alvor ved at tage fart.
I forhold til 2012 er udsigten for spansk økonomi moderat. Dog forventes væksten at stige fra 0.8% i 2011 til 1.5% i 2012, men vil stadig ligge 0,3% under gennemsnittet i Eurozonen ifølge de økonomiske prognoser.Væksten i dansk eksport til Spanien forventes i 2012, som tidligere nævnt,at nå op på over 4%, mens den samlede import til Spanien forventes at stige med 1,5%. Det er også værd at nævne, at EU formandskabet vil skabe yderligere muligheder for dansk eksport, ikke mindst i kraft af den massive eksponering Danmark vil opleve under formandskabet.

Danske virksomheder kan med fordel udnytte det momentum Danmark, som brand, vil have under og i nogen tid efter formandskabet.

Hvis din virksomhed ønsker assistance i forhold til det spanske marked står The Trade Council i Spanien klar til at hjælpe.

I linket nedenfor ses en liste over varekategorier der samlet eksporterer for over 100 mio. kr. til Spanien.

The Trade Council på ambassaden kan kontaktes dagligt kl. 9:00-16:00 på telefon (+34) 91 431 8445. 

Møder kun efter forudgående aftale.