Spring til indhold

Spanien i tal

Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og opdateres løbende. Ved at klikke på "Link til kilde" i skemaet, kan man se Verdensbankens data for tidligere år.

Værdi Enhed Kilde
 
Landareal 505.940 Kvadratkilometer Link til kilde
Befolkningstal 46.773.055 Antal personer Link til kilde
Befolkningsvækst (årlig %) 0,06 Årlig % Link til kilde
Forventet levetid ved fødslen (år) 82,43 År Link til kilde
BNI per indbygger, købekraftsparitet (nuværende international $) 29.520 USD/indbygger Link til kilde
Vækst i BNP (årlig %) -2,96 Årlig % Link til kilde
Samlet offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget (nuværende USD) - USD/år Link til kilde
Offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget per indbygger (nuværende USD) - USD/indbygger Link til kilde
Nutidsværdi af udlandsgæld (nuværende USD) - USD Link til kilde
Dødeligheden for børn under fem år (per 1000) 3,60 Promille (‰) Link til kilde
Indskrevet i grundskolen (% netto) 105,24 Procent (%) Link til kilde
Forbedret vandkilde (% af befolkningen med adgang) Procent (%) Link til kilde