Spring til indhold

Nem-ID

1. juli 2010 blev der introduceret en ny digital signatur – NemID – i Danmark. NemID afløste den digitale signatur, som dog kan anvendes indtil den udløber.

NemID kan  bestilles af borgerne på en central hjemmeside (https://www.nemid.nu/dk-da/) således at en dansk borger i udlandet eller en udenlandsk statsborger med dansk rejsedokument gyldigt for tilbagerejse til Danmark, kan afhente sin midlertidige adgangskode på en dansk repræsentation mod gebyrbetaling, pt. €27,00.

Der gøres opmærksom på, at udlandsdanskere under et ophold i Danmark vil kunne få udstedt et NemID med det samme uden at skulle betale gebyr. Borgeren skal her henvende sig til et skattecenter eller et borgerservicekontor ved kommunen. Som en del af den øgede sikkerhed for den nye digitale signatur, skal borgeren angive en adresse på hjemmesiden, hvortil et nøglekort kan sendes. Det vil normalt være den private bopælsadresse, men en udenlandsk arbejdsplads vil også kunne angives, hvis forsendelse til denne adresse anses for mere sikker.

Der skal tastes en ny nøgle fra det personlige nøglekort, hver gang signaturen anvendes. Der bliver automatisk sendt et nyt nøglekort til borgeren, inden det forrige løber tør for koder. Det er ikke hensigten at danskere i udlandet skal afhente deres nøglekort på en dansk repræsentation, men skulle en borger ønske dette, vil der skulle opkræves gebyr ved hver udlevering af nøglekort.