Gå til indhold

Hvorfor Spanien?

Fra The Trade Council i Spaniens side vil vi herunder gerne pege på syv gode grunde til, hvorfor du bør overveje Spanien som eksportmarked:

1. Verdens 14. største økonomi: Med et BNP på 1,4 billioner dollars og et indbyggertal på 46,5 mio. er Spanien verdens 14. største økonomi og den fjerdestørste i Eurozonen. Inden finanskrisen var Spaniens vækst mere intensiv end EU-gennemsnittet. Trods krisen vil danske virksomheder derfor stadigvæk opleve en væsentlig gruppe af spanske forbrugere, som besidder stor købekraft og i den forbindelse skaber efterspørgsel på mange af de varer, Danmark kan tilbyde.

2. En boomende turistindustri: Der er uden tvivl markedspotentiale i turismeindustrien, som samlet set udgjorde 11,2 % af Spaniens BNP i 2016. Antallet af turister i Spanien er stigende, og over 75 mio. internationale turister besøgte Spanien i 2016, hvilket gør det til det mest besøgte land i Europa. Dertil kommer, at 1,8 mio. af de registrerede indbyggere i Spanien kommer fra andre EU-lande.

3. Stort potentiale i B-2-B markedet: Spanien var i 2011 verdens 13. største importør, og der er således tale om et marked med mulighed for mange B2B-aktiviteter. Den største bank i Eurozonen, Banco Santander, som også er en af de største banker i verden målt på værdien i aktiemarkedet, har hovedkvarter i Spanien, hvilket ligeledes gør sig gældende for Europas næststørste telekommunikationsselskab, Telefónica, og hovedparten af verdens ti største konstruktionsfirmaer. Beslutningsprocesser i forbindelse med indkøb i disse enorme virksomheder finder fortsat sted i Spanien, og mere end 50 % af landets eksport produceres af udenlandske, multinationale virksomheder i samarbejde med lokale leverandører (heriblandt danske).

4. Springbræt til Latinamerika, Sydeuropa og Nordafrika: Danmark har en stærk repræsentation af danske datterselskaber i Spanien, og ofte bliver det spanske marked brugt som springbræt for eksport til resten af Sydeuropa, Nordafrika eller Latinamerika, hvilket blandt andet skyldes de gode muligheder for samhandel og reeksport. Spanien har indgået bilaterale frihandelsaftaler med flere lande i Latinamerika. Det betyder, at landet i dag har adgang til et marked bestående af 800 mio. forbrugere, som selvsagt danner et stort potentielt marked for danske virksomheder.

5. Stærkt dansk brand: Danmark er et land kendt for innovative produkter og ydelser af høj kvalitet, hvilket bidrager til at styrke danske virksomheders konkurrencefordele. Krisen har været medvirkende til en reduktion i antallet af markedsaktører i forskellige sektorer, og kun de stærkeste har overlevet. Disse virksomheder efterspørger i høj grad produkter og ydelser, der har en direkte effekt på deres konkurrencefordel, og mange danske virksomheder er i stand til at indfri denne efterspørgsel.

6. Attraktivt investeringsland: Spanien anerkendes som et af Europas mest avancerede lande, hvad angår telekommunikation, it og infrastruktur. Faciliteter som mobiltelefoni, bredbånd og trådløs infrastruktur er udbredt i hele landet. Desuden finder man i Spanien højtuddannet arbejdskraft til lavere lønninger, logistik i verdensklasse samt gunstige, offentlige incitamenter og støtte til udenlandske investorer. Disse egenskaber gør Spanien til et oplagt investeringsland, og landet benyttes også i stigende grad som destination for outsourcing. De gunstige markedsforhold kan derfor bidrage til konkurrencefordele for danske virksomheder.

7. Nem markedsadgang: Som medlem af EU er det nemt for danske eksportører at få adgang til det spanske marked. De fælles regler for det Indre Marked i EU og dermed lave begrænsninger i forbindelse med handel og investeringer betyder, at der er fri bevægelighed mellem Spanien og Danmark for både varer, personer, tjenesteydelser og kapital. Desuden gør de ikke-eksisterende toldrestriktioner det oplagt at overveje Spanien som eksportmarked, eftersom hindringer for udveksling af handel elimineres.

The Trade Council på ambassaden kan kontaktes dagligt kl. 9:00-16:00 på telefon (+34) 91 431 8445. 

Møder kun efter forudgående aftale.