Gå til indhold

Den illustrerede børnebog

Den Illustrerede Børnebog er en udstilling produceret af Statens Kunstråd. Den har til formål at få dansk børnelitteratur ud over landets grænser ved at sætte fokus på det rige udbud af værker som danske illustratorer har bidraget med gennem tiden.

De 30 værker, som de udstillede illustrationer vedrører, er eksempler på den bedste danske illustrerede børnelitteratur. Udstillingen viser klassiske eksempler såvel som mere grænseoverskridende eksempler som f. eks Dorte Karrebæks illustrationer i værket Hamlet.

De udstillede illustrationer er alle eksempler på det bedste inden for dansk illustration, men i udvælgelsen er der også taget højde for den historiske konktekst, de er en del af, og gældende for alle er, at illustrationerne er med til at udvide historien.

I samarbejde med forskellige institutioner og kulturelle agenturer bringer den Danske Ambassade i Spanien udstillingen ud til mange forskellige spanske byer, og der iværksættes en række aktiviteter vedrørende illustration, litteratur og dansk kultur.
Aktiviteterne er for både børn, deres familier og interesserede professionelle.

For at holde dig informeret om udstillingens rundrejse og de forskellige aktiviteter, se venligst i Ambassadens kulturkalender såvel som udstillingens profil på Facebook under navnet Álbum Ilustrado Danés.

Børnelitteratur: ”Har børnelitteraturen sit eget reservat inden for det litterære landskab”?

"I Danmark udgives der knap 2000 bøger for børn om året, men på trods af dette er den offentlige debat om børnelitteratur stadig præget af et traditionelt og noget snævert syn på, hvad børnelitteratur skal være. Udgangspunktet for dette traditionelle og snævre syn på børnelitteraturen er opfattelsen af barnet som et individ, der skal beskyttes.

Sproget skal være ukompliceret, fortælleformen simpel, og slutningen skal være lykkelig. Hovedpersonen skal være et barn, der står frem som et godt eksempel, og temaet skal have en relation til barnets hverdagsliv osv.

Men i dag udgives der mange bøger, der tager udgangspunkt i opfattelsen af barnet som et robust og selvstændigt tænkende væsen. Disse bøger karakteriseres ofte ved f. eks sproglig variation og eksperimenterende kompositions og fortællerforhold. Hovedpersonerne i fortællingen fremstilles som ikke-idealiserede individer med en kompleks psykologi. Der findes således også en udvidet forståelse af, hvad man kan skrive om for børn, og der findes talrige eksempler på eksperimenterende og udfordrende visuelle udtryk i billedbøger og illustrerede bøger.

Det forekommer derfor ukorrekt at opfatte børn og børnelitteraturen som en homogen masse. Børnelitteraturen er ligeså varieret som voksenlitteraturen, og hvis litteraturen skal udvikle sig, skal den næsten pr. definition overskride grænser - sprogligt, indholdsmæssigt, forløbsmæssigt og i forhold til de karakterer og de tematikker, der optræder. Litteraturen er ikke forpligtet på at overholde regler og forventninger, og forudsigelighed er ikke kvalitetstegn hverken i skrevne tekster eller andre udtryksformer for børn.

Tekster og visuelle udtryk - også for børn - kan være en kilde til sproglig udvikling, udfordring og nydelse. De kan også være en dialogpartner i individets udvikling af personligheden og en måde, hvorpå man kan skaffe sig viden og udvide sin horisont.

Der skal stilles spørgsmålstegn ved ideen om, at børnelitteratur er et reservat i det litterære landskab og dermed er uigennemtrængeligt og uforanderligt. Utopien er måske attraktiv, men den er langt fra den virkelighed som både børn og voksne lever i, og de historier de støder på i den."

(uddrag fra artiklen ”Har børnelitteraturen sit eget reservat inden for det litterære landskab” af: Nina Christensen, direktør Center for Børnelitteratur)

Nedenfor findes en række links til at søge mere information om børne- og ungdomslitteratur i Danmark.