Gå til indhold

Anerkendelse af eksaminer

Ved anerkendelse af danske/udenlandske eksaminer med henblik på erhvervsudøvelse i Spanien, skal der skelnes mellem lovregulerede og ikke-lovregulerede erhverv med henvisning til de relevante EU-direktiver.

I EU- og EØS-landene er der vedtaget et direktiv om gensidig anerkendelse af erhvervskompetencegivende uddannelser af over 3 års varighed (89/48/EØF). I henhold til dette direktiv skal der i princippet ske en anerkendelse af uddannelser, der retter sig mod samme erhverv. Hvis der kan påvises store faglige forskelle eller forskel i længden af uddannelserne, kan der dog stilles krav om egnethedsprøve eller en prøveperiode på op til 3 år.

Direktivet gælder i Spanien for følgende erhverv: Den økonomisk og juridiske sektor, sundhedssektoren, tekniske uddannelser samt en række tekniske ingeniøruddannelser af tre års varighed. En komplet liste kan findes på det spanske Undervisningsministeriums hjemmeside (se link herunder).

Hvad angår anerkendelse af erhvervsuddannelser (uddannelser af under 3 års varighed) i henhold til direktiv 92/51/EØF, kan disse ligeledes findes angivet på ovennævnte hjemmeside. Der kan endvidere henvises til EU-Kommissionens hjemmeside.

Det er vigtigt i forbindelse med anerkendelse af uddannelse at være opmærksom på forskellen mellem ”convalidación” (godkendelse) og ”homologación” (officiel bekræftelse). Man kan søge om ”convalidación”, hvis man f.eks. har taget en del af uddannelsen i Danmark, og ønsker at fortsætte eller færdiggøre uddannelsen i Spanien. Derimod kan man søge om ”homologación” for at få anerkendt en afsluttet dansk uddannelse i Spanien. Ydermere skelner man mellem ”homologación de títulos” og ”homologación de grado”. Homologación de títulos vil sige, at uddannelsen bliver anerkendt som en bestemt uddannelse, der eksisterer i Spanien, hvorimod homologación de grado nøjes med at anerkende uddannelsesgraden, f.eks. Bachelor eller Kandidatgrad.

Nærmere information kan fås på det spanske Undervisningsministeriums hjemmeside.  

Generelle betingelser

  • Udenlandske eksamener, for hvilke der søges om anerkendelse, skal være officielle og gennemført på anerkendte uddannelsessteder.
  • Ansøgning om anerkendelse skal ske med henvisning til en godkendt spansk uddannelse, der udbydes af spanske universiteter på tidspunktet for ansøgningen.

Dokumentation

Ansøgningerne skal vedlægges følgende dokumentation:

For uddannelser, der svarer til spanske uddannelser af mindst 3 års varighed, embedseksamener, ingeniør- og arkitektuddannelser:

  • Indfødsretsbevis (attesteret fotokopi af pas).
  • Originalt eksamensbevis eller attesteret fotokopi, der bekræfter eksamensbevisets udfærdigelse. Der kræves ikke legalisering af eksamensbeviset.
  • Akademisk bekræftelse af de gennemgåede studier (antal studieår, fag, opnåede karakterer, timetal, moduler, uddannelsessted for hvert år af uddannelsen). På visse eksamensbeviser er timetallet ikke anført, derfor kan det være nødvendigt at bede det danske uddannelsessted om at påføre dette.
  • Studieprogram (frivilligt).
  • Evt. anden dokumentation, som ansøger ønsker at vedlægge til støtte for ansøgningen.