Gå til indhold

Lovcertifikater

Danske repræsentationer er ikke bemyndiget til at udstede lovcertifikater.

De danske lovbestemmelser findes i Danmarks elektroniske regeldatabase Retsinformation.

De såkaldte lovcertifikater, dvs. officielle udtalelser/attestationer om indholdet af dansk ret, udstedes efter anmodning af Justitsministeriet:

Civil- og Politiafdelingen, Civilkontoret 
Slotsholmsgade 10 
1216 København K
E-mail jm@jm.dk