Spring til indhold

Hvad laver vi?

Ambassaden i Madrid hører under Udenrigsministeriet og er Danmarks officielle repræsentation i Spanien og Andorra. Dens primære arbejdsopgave er at varetage Danmarks og danskernes interesser i de nævnte lande med særlig fokus på værtslandet Spanien.

Ambassaden i Madrid er efter dansk målestok en mellemstor ambassade med 15 ansatte og tre praktikanter fordelt på fem afdelinger, som du kan læse mere om herunder. Derudover er der to medarbejdere og to praktikanter på det Danske Handelskontor i Barcelona, som er en del af handelsafdelingen på ambassaden.

Den konsulære afdeling yder service og hjælp til danske borgere, som har behov for det under rejse eller ophold i de lande, ambassaden dækker. Arbejdet består for eksempel i at udstede pas eller bistå borgere i situationer som alvorlig sygdom, dødsfald eller fængsling. Den konsulære afdeling assisteres i arbejdet af de honorære konsulater, der findes rundt omkring i Spanien. Afdelingens ydelser er underlagt Udenrigsministeriets betalingsordning.

Den politiske afdeling arbejder for at styrke samarbejdet mellem de danske og spanske myndigheder med særlig vægt på fremme af danske prioriteter på EU-dagsordenen. Afdelingen følger den politiske og økonomiske udvikling i Spanien og laver rapporter til de relevante myndigheder i Danmark om situationen. Mere generelt søger afdelingen, at udbrede kendskabet til danske mærkesager, for eksempel grøn vækst, gennem public diplomacy-arbejde, som har den bredere spanske offentlighed som målgruppe.

Handelsafdelingen arbejder for at åbne døre og skabe muligheder for danske virksomheder på det spanske marked. Desuden rådgiver den danske virksomheder om eksportmuligheder og assisterer med identifikation af lokale samarbejdspartnere, udarbejdelse af markedsanalyser og organisering af erhvervsdelegationer. Handelsafdelingens arbejde er underlagt Eksportrådets betalingsordning.

Kultur- og informationsafdelingen arbejder med at promovere dansk kultur i Spanien, ofte i samarbejde med spanske institutioner, som ønsker at fremme kendskabet til Danmark. Desuden formidler afdelingen information om ambassaden og svarer på henvendelser af forskellig art.

Den administrative afdeling står for opgaver som reception, arkiv, regnskab, bogholderi, mødeplanlægning samt den daglige drift af ambassaden.

For at afdelingerne på ambassaden kan udføre deres arbejde, er det nødvendigt, at de er i konstant kommunikation med en lang række aktører og grupper i det spanske samfund. Ambassadens kommunikationsarbejder løber således på tværs af alle afdelinger for at koordinere og skræddersy kommunikationen til de forskellige kanaler og platforme, som ambassaden benytter, for eksempel denne hjemmeside og ambassadens Facebook-side.

                                                             *

Her nedenfor kan du se to videoer om dagligdagen og arbejdet på ambassaden hentet fra programmerne Mundo Oficina (2011) og Salvados (2013). Begge programmer blev vist på tv-kanalen La Sexta og er på spansk.