Spring til indhold

Ansøgning om optagelse på første år af videregående uddannelse i Spanien

Spanien kræver ikke længere en optagelsesprøve for danske studerende, der ønsker at søge om optagelse på første år af en videregående uddannelse. Danske studerende skal ansøge om anerkendelse af deres danske adgangsgivende eksamen (Studentereksamen eller hf-eksamen).

Den spanske forordning EDU/1161/2010 af 4. maj 2010 fastsætter proceduren for optagelse på første år af videregående uddannelse i Spanien for studerende fra bl.a. Danmark*.

*Studerende, der kommer fra uddannelsessystemer i lande, som har en aftale med Spanien om gensidig anerkendelse af adgangsgivende eksaminer, er angivet i denne forordning og henviser til § 38, stk. 5, i Lov om Uddannelse 2/2006 af 3. maj 2006, der fastslår at studerende fra disse lande IKKE skal bestå den spanske adgangsprøve (PAU/Selectividad), dog under forudsætning af at den studerende opfylder adgangskravene til universitetet i deres eget land. Lovbestemmelse af 6. juni 2010 offentliggjort i det spanske Statstidende, angiver alle relevante landes adgangsgivende eksaminer, samt tilhørende omregningsskala."

På visse uddannelser kan der eksistere krav om andre prøver. Det forventes også at den udenlandske studerende har en tilstrækkeligt kendskab til spansk, hvorfor universiteterne har tilladelse til at foretage en spanskprøve.

Det er Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), der vurderer om den studerende opfylder adgangsbetingelserne. Den studerende skal sende ansøgning til Vicerrectorado de Ordenación Académica de la UNED. Det kan gøres online (se links nederst på siden).

Følgende dokumentation skal vedlægges:

a)   Fotokopi af pas

b)   Attesteret kopi af beviset for adgangsgivende eksamen (Studentereksamen (stx.) eller Højere  Forberedelseseksamen (hf)

c)   Attesteret kopi af karakterudskrift (Studentereksamen alle 3 år, Hf-eksamen 2 år)

d)   Printerudskrift af ansøgningen til UNED sammen med bankkvittering for betaling af gebyr for anerkendelse af europæiske adgangsgivende studier.

Når UNED har modtaget og vurderet ansøgningen, tildeles ansøger en adgangsgivende karakter til brug for optagelse på de spanske universiteter i henhold til officiel omregningsskala.

Behandlingstiden er maks. 6 måneder. Hvis ansøgningen imødekommes, modtager ansøger et bevis (Credencial) med en adgangsgivende karakter, som skal anvendes til ansøgnings- og optagelsesproceduren. Beviset har en gyldighed på 2 år.

Visse uddannelser kræver en højere adgangsgivende karakter end den højeste (10), hvorfor det er nødvendigt at præsentere sig til en specifik prøve (fase específica de la Selectividad), der er en frivillig del af den spanske optagelsesprøve, der har til formål at evaluere kundskaber og forståelse indenfor særlige discipliner relateret til det studium, man ønsker at søge ind på. Denne prøve kan afvikles gennem UNED eller det universitet man søger ind på. Under alle omstændigheder skal man være i besiddelse af ovennævnte bevis (Credencial).