Gå til indhold

sundhed

sundhedssektoren

Spaniens nationale sundhedssystem er baseret på universel dækning og finansieres hovedsageligt af skatter og afgifter. Mens den nationale planlægning og regulering fortsat henhører under Sundhedsministeriet, er sundhedskompetencerne og den primære jurisdiktion over den operationelle planlægning på regionalt plan, ressourceallokering, indkøb og levering af sundhedsydelser overladt til de 17 regionale sundhedsmyndigheder.

Spanien var et af de første europæiske lande, der blev ramt af COVID-19-pandemien. De beredskabsforanstaltninger, der er blevet finpudset under pandemireaktionen, vil blive yderligere styrket gennem initiativer, der skal finansieres under EU's genopretningsplan Next Gen, herunder oprettelse af en ny myndighed for folkesundhed og forbedring af folkesundhedsovervågningen.

Desuden er der blevet oprettet et nyt Generalsekretariat for Digital Sundhed. Dets hovedmål er udvikling af digitale offentlige tjenester, styrkelse af e-sundhed, forbedring af inter-operabiliteten mellem kliniske og sundhedsinformationssystemer og nationale og internationale databaser, fremme af innovation og styrkelse af kapaciteten til resultatvurdering og dataanalyse. Den primære sundhedspleje er fortsat et centralt element i det spanske sundhedssystem, hvor praktiserende læger og sygeplejersker yder pleje og sundhedsfremmende og forebyggende tjenester. Hospitalerne forventes at gennemgå en transformationsproces gennem en strategi for teknologisk fornyelse, som også vil modtage Next Gen EU-støtte. Da Spanien har en aldrende befolkning og en af de højeste forventede levetider i verden, forventes ældreplejesektoren fortsat at vokse.

kontakt

Félix García-Giralda

Handelsrådgiver

(+34) 914 321 150
[email protected]