Gå til indhold

vand

Vandsektoren

I Spanien er det de offentlige regionale, lokale og centrale forvaltninger, der har ansvaret for forvaltningen af vand. Bassinorganisationerne, eller hydrografiske sammenslutninger, er den øverste myndighed for forvaltning af vandressourcerne på bassinniveau. Byrådene står for de endelige tjenesteydelser til brugerne, f.eks. drikkevand, spildevand og spildevand. Halvdelen af befolkningen betjenes af private eller blandede offentlig-private vandforsyningsselskaber, som opererer under koncessionskontrakter med kommunerne.

Byrådene og de regionale myndigheder har ansvaret for at fastlægge både reguleringen og de gebyrer, som brugerne betaler, og størstedelen af infrastrukturen for drikkevand og spildevand i byerne ejes af dem. Spanien bruger 6.330 millioner euro om året på vandforvaltning, som omfatter indsamling, distribution og behandling af drikkevand samt transport og behandling af spildevand. Den Europæiske Union er en af de vigtigste finansgivere af den spanske vand- og spildevandsbehandlingssektor. Det sker både gennem tilskud fra Europa-Kommissionen og gennem lån fra Den Europæiske Investeringsbank.

Spanien har i øjeblikket en stor og stærk infrastrukturarv inden for vand og spildevand. EUR om året investeres der via takstsystemet i renovering af denne infrastruktur og yderligere 80 mio. Ifølge undersøgelser er dette beløb 70 % mindre end nødvendigt, hvilket medfører en gradvis og foruroligende aldring af infrastrukturerne og en stærk teknisk forældelse.

Det skal bemærkes, at Spanien har en af de laveste byvandstakster i Europa - som omfatter husholdninger, industri og erhverv. Den ligger 45% under det europæiske gennemsnit med en pris på 2,2 euro/m3 mod 3,5 euro/m3 i gennemsnit i EU. Taksterne dækker knap nok driftsomkostningerne, og nogle gange ikke engang disse.

EUs genopretningsfond udgør en enestående mulighed for den grønne og digitale omstilling af den spanske vandsektor I 2022 godkendte det spanske ministerium for økologisk omstilling det strategiske projekt for genopretning og økonomisk omstilling (PERTE) til digitalisering af vandkredsløbet, en post på 3.000 millioner euro indtil 2026. Denne nye indkaldelse slutter sig til den støtte, der blev udstedt sidste år inden for samme ramme af europæiske fonde, om bevarelse af kystområdet og vandressourcerne, i alt 1.667 millioner euro. 642 millioner euro af denne indkaldelse gik til spildevands-, kloak- og vandeffektivitetsforanstaltninger.

kontakt

Bruno Durá

Handelsrådgiver
(+34) 914 321 148
[email protected]