Gå til indhold

Advarsel vedr. svindel og bedrageri

Ambassaden hjælper gerne med vurdering af, om en henvendelse kan være forsøg på svindel eller bedrageri. Derudover kan ambassaden ikke bistå, men må henvise til behørig politianmeldelse af sagen og evt. vejledning fra en advokat.

Forfalskninger kan være yderst professionelle. Der kan f.eks. være henvist til en bank, som eksisterer i bedste velgående og har en hjemmeside, men de konkrete oplysninger i henvendelsen (f.eks. filialadresse, telefonnummer og navne) er ukorrekte og har intet med banken at gøre. Telefonnumre, som starter med (+34) 6…. er mobilnumre, som ikke kan spores i Spanien.

Ofte bliver personen anmodet om at indbetale penge på en bankkonto i Spanien med henblik på efterfølgende frigivelse af et stort beløb. I alle for ambassaden kendte tilfælde er klienten efterfølgende løbende blevet afkrævet nye beløb, indtil der fattes mistanke.

Bedrageri kan have mange ansigter

Ambassaden er bekendt med flere forskellige typer bedrageri men modtager særligt mange henvendelser om f.eks. arv efter en angivelig fjern (ukendt) slægtning, som skulle være afgået ved døden i Spanien eller andetsteds.

Ingen af disse henvendelser har hidtil været sandfærdige.

Denne type sager skal anmeldes til spansk politis Comisaría General de Policía Judicial, Brigada de Delincuencia Económica, [email protected] med konkrete oplysninger om sagen, helst på spansk.

Internetforbrydelser

Pas meget på med køb over nettet af biler, motorcykler, campingvogne m.v. Ambassaden er bekendt med, at der i Spanien foregår omfattende bedrageri i forbindelse med køb på internettet. Der foreligger rapporter om køb via spanske hjemmesider, med løbende kontakter pr. telefon, mailudveksling og efterfølgende indbetaling på spansk bankkonto, hvor alle kontaktmuligheder lukkes i samme øjeblik indbetaling er sket.

Anmeldelse af internetbedrageri med henblik på efterforskning skal ske til politiet i bopælslandet. Det er bopælslandets politi, som beslutter, om og i givet fald hvordan sagen skal behandles, herunder vedrørende kontakten til spansk politi (Grupo de Delitos Telemáticos under Guardia Civil).

Hvis du er bosiddende i Danmark, skal anmeldelsen ske til din lokale politikreds og bør indeholde så fyldestgørende oplysninger som muligt med kopi af korrespondance, kontoudtog o.l.

Hvis du er bosiddende i Spanien, kan anmeldelsesformular hentes på linket, som ses til højre. Anmeldelsen skal indgives personligt eller via din advokat. Spansk politi kan dog underrettes direkte om sager vedrørende alle typer internetforbrydelser på [email protected].

Lotto og gevinster

Ambassaden har modtaget en del henvendelser vedr. lottogevinster i millionklassen og andre præmier af tvivlsom karakter, der må anses for at være svindel. Statslotterier som f.eks. El Gordo, ONCE, La Primitiva og andre eksisterer, men disse officielle lotterier misbruges ved glimrende forfalskninger. Der skal i Spanien IKKE betales afgifter eller andre beløb for at få udbetalt en statslotteripræmie, og de officielle statslotterier samt forsikringsselskaber o.a. vil f.eks. aldrig referere til et telefonnummer.