Gå til indhold

Konsulære gebyrsatser

Gebyr art DKK     EURO
Borgerservice
Pas, rejsedokumenter for flygtninge og fremmedpas til personer der er fyldt 18, men endnu ikke er fyldt 65 år.

995

134

Pas, rejsedokumenter for flygtninge og fremmedpas til personer endnu ikke fyldt 18 år.

995

134

Pas, rejsedokumenter for flygtninge og fremmedpas til personer der er fyldt 65 år.

995

134

EU-nødpas, andre provisoriske pas, laissez-passer, ændringer af pas mv.

995

134

Duplikatkørekort

430

58

EU-kørekort (fornyelse af gamle ikke EU-kørekort)

430

58

Kørekort, fornyelse (tidsbegrænset) til personer over 70 år.

430

58

Internationalt kørekort

335

45

Tidsbegrænset kørekort, fornyelse, erhvervschauffør    

430

58

Erklæring om mistet kørekort (midlertidig erstatningskørekort)

245

33

Visum (alle typer)

595

80

Visum for børn i aldersgruppen 6 til og med 11 år

300

40

Provisoriske pas eller forlængelse af pas udenfor repræsentationens kontortid

2,265 (7)

304

Provisorisk pas på repræsentationens officielle lukkedag

3,240 (8)

435

Tilbagerejsetilladelse

1,455

195

Ved behandling af ansøgning om visum og arbejds- og/eller opholdstilladelse på honorært konsulat (postkassefunktion) opkræves i tillæg et ekspeditionsgebyr

1,455

195

Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse

1,455

195

Klage vedr. afgørelse om visum eller opholds- og/eller arbejdstilladelse

970 (1)

130

Personbistand

970 (1)

130

Mindre oversættelser

245 (970) (1)

33 (130)

Forsikringssager

970 (1)

130

Udfærdigelse af skrivelser m.v.

970 (1)

130

Forkyndelser m.v.

970  (1)

130

Fremskaffelse af attester

970  (1)

130

Skibsdokumenter

970  (1)

130

Bistand vedr. hittegods

430 pr. sag

58

Legaliseringer, attestationer, verifikationspåtegninger

200 (970)

27 (130)

NemID, fødsels- og dåbsattester, pinkodebrev, kreditkort m.v.

Morgesrefusion

Ligpas

Ekstraordinær bistand

Ansøgning om naturalisation

Videresendelse af ansøgninger om nationalitetsbevis, bevarelse og genoprettelse af statsborgerskab samt modtagelse af returnerede originaldokumenter

Andre sager

Pengeoverførsler af sociale og offentlige ydelser

Øvrige pengeoverførsler

Oplysninger, ikke-kommercielle

Besøgsarrangementer, ikke-kommercielle

Repræsentationens direkte udgifter relateret til en sag

Restancer

Afholdelse af eksamen på repræsentationen

Udlån ad repræsentationens videokonferenceudstyr

 

200 (970) 

 

200 (970) (2)

970 (1) 

1,200 (4)

 

200 (970) (2)

 

430

970 (1)

970 (1)

970 (1)

Varierer

85

970 (1)

970 (1)

 

 

27 (130)

 

27 (130)  

130

161

 

27 (136)

 

60

130

130

130

Varierer

11

130

130

 

 

 

1) Timetakst, pris pr. påbegyndt time. Der debiteres minimum for 1 time, og hver påbegyndt time debiteres som en hel time.

2) Hvis sagsbehandling er påkrævet: timetakst pr. påbegyndt time.

3) Anmærkning: For lande, hvor EU-kommissionen har indgået eller er ved at forhandle en visumfaciliteringsaftale. Her opkræves et gebyr på 35 € (260 DKK).

4) Der skal ikke betales gebyr for ansøgninger om naturalisation for børn under 18 år, hvis forældrene - eller en af disse - er født danske eller senere har erhvervet dansk indfødsret.

5) Ved afhentning af flere dokumenter samtidigt, opkræves i alt 200 DKK.

6) Såfremt henvendelsen om momsrefusion omfatter flere selvstændige indkøb, opkræves 200 DKK pr. erklæring.

7) Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret 2.335 DKK for det første pas og herefter 1.010 DKK pr. pas.

8) Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret 3.365 DKK for det første pas og herefter 1.010 DKK pr. pas.