Gå til indhold

Konsulære gebyrsatser

Her kan du læse om gebyrsatserne på de konsulære ydelser.
Gebyr art DKK     EURO
Borgerservice
Pas, rejsedokumenter for flygtninge og fremmedpas til personer uanset alder

1.125

151

EU-nødpas, andre provisoriske pas, laissez-passer, ændring af pas mv.

1.125

151

Forhøjet gebyr uanset alder, hvor et gyldigt eller udløbet pas ikke kan fremvises, eller hvor passet fremvises i ødelagt stand

1,780

                     240
Duplikatkørekort

495

66

Kørekort

495

66

Internationalt kørekort

495

66

Tidsbegrænset kørekort, fornyelse, erhvervschauffør 495

66

Erklæring om mistet kørekort (midlertidig erstatningskørekort)

495

66

Visum (alle typer) 3)

595

80

Visum for børn i aldersgruppen 6 til og med 11 år

300

40

Provisoriske pas eller forlængelse af pas udenfor repræsentationens åbningstid for konsulære ydelser

2.6256)

352

Provisoriske pas på repræsentationens officielle lukkedag

3.7507)

503

Tilbagerejsetilladelse, (udstedelse af sticker)

1,700

228

Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse

1,700

228

Klage vedr. afgørelse om visum eller opholds- og/eller arbejdstilladelse 

1.1251)

151

Personbistand

1.1251)

151

Mindre oversættelser

565 (1.125)1)

76 (151)

Forsikringssager

1.1251)

151

Udfærdigelse af skrivelser m.v.

1.1251)

151

Forkyndelser m.v.

1.1251)

151

Fremskaffelse af attester

1.1251)

151

Skibsdokumenter

1.1251)

151

Bistand vedrørende hittegods           495 pr. sag                   66        
Legaliseringer, certificeringer, attestationer, verifikationspåtegninger 230 (1.1252)) 31 (151)
 Nem-ID, fødsels- og dåbsattester, pinkodebrev, kreditkort, pas udlev. på anden lokation mv. 280 (1.1252)+4))  38 (151) 
 Morgesrefusion 225 (1.1252)+5))  38 (151)
 Ligpas 225 (1.1252)) 30 (151)
 Ekstraordinær bistand 1.1251)

151 

 Indsendelse af ansøgning om bevis for, bevarelse af eller generhvervelse af indfødsret, samt modtagelse af returnerede originale dokumenter   280 (1.125)2   38 (151)
 Pengeoverførsel af sociale og offentlige ydelser 495 66
 Øvrige pengeoverførsler 1.1251)   151
 Oplysninger, ikke-kommercielle 1.1251)  151
 Besøgsarrangementer, ikke-kommercielle 1.1251)  151
 Repræsentationens direkte udgifter relateret til en given sag Varierer  Varierer 
 Restancer 85  11
 Afholdelse af eksamen på repræsentationen 1.1251)   151
 Udlån af repræsentationens videokonferenceudstyr 1.1251)  151 

1) Timetakst, pris pr. påbegyndt time. Der debiteres minimum for 1 time, og hver påbegyndte time debiteres som en hel time.

2) Hvis sagsbehandling er påkrævet: timetakst pr. påbegyndt time.

3)Anmærkning: For lande, hvor EU-kommissionen har indgået eller er ved at forhandle en visumfaciliteringsaftale, opkræves et gebyr på Euro 35 (DKK 260). 

4) Ved afhentning af flere dokumenter samtidigt, opkræves DKK 280 i alt.

5) Såfremt henvendelsen om momsrefusion omfatter flere selvstændige indkøb, opkræves DKK 225 pr. erklæring.

6) Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret DKK 2.625 for det første pas og herefter DKK 1.125 eller 1.780 pr. pas..

7) Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret DKK 3.750 for det første pas og herefter DKK 1.125 eller 1.780 pr. pas.