Gå til indhold

Konsulære gebyrsatser

Her kan du læse om gebyrsatserne på de konsulære ydelser.
Gebyr art DKK     EURO
Borgerservice
Pas, rejsedokumenter for flygtninge og fremmedpas til personer der er fyldt 18, men endnu ikke er fyldt 65 år.

1,035

139

Pas, rejsedokumenter for flygtninge og fremmedpas til personer endnu ikke fyldt 18 år.

1,035

139

Pas, rejsedokumenter for flygtninge og fremmedpas til personer der er fyldt 65 år.

1,035

139

Forhøjet gebyr uanset alder, hvor et gyldigt eller udløbet pas ikke kan fremvises, eller hvor passet fremvises i ødelagt stand           1,780               240
EU-nødpas, andre provisoriske pas, laissez-passer, ændringer af pas mv.

1,035

139

Duplikatkørekort

455

61

EU-kørekort (fornyelse af gamle ikke EU-kørekort)

455

61

Kørekort, fornyelse (tidsbegrænset) til personer over 70 år.

455

61

Internationalt kørekort

335

45

Tidsbegrænset kørekort, fornyelse, erhvervschauffør    

455

61

Erklæring om mistet kørekort (midlertidig erstatningskørekort)

245

33

Visum (alle typer)

595

80

Visum for børn i aldersgruppen 6 til og med 11 år

300

40

Provisoriske pas eller forlængelse af pas udenfor repræsentationens kontortid

2,410 (7)

323

Provisorisk pas på repræsentationens officielle lukkedag

3,445 (8)

462

Tilbagerejsetilladelse

1,550

208

Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse

1,600

215

Klage vedr. afgørelse om visum eller opholds- og/eller arbejdstilladelse

1,035 (1)

139

Personbistand

1,035 (1)

139

Mindre oversættelser

245 (1,035) (1)

33 (139)

Forsikringssager

1,035 (1)

139

Udfærdigelse af skrivelser m.v.

1,035 (1)

139

Forkyndelser m.v.

1,035  (1)

139

Fremskaffelse af attester

1,035  (1)

139

Skibsdokumenter

1,035  (1)

139

Hittegods             455                              61          
NemID, fødsels- og dåbsattester, pinkodebrev, kreditkort m.v., NemID, fødsels- og dåbsattester, PIN-kodebreve, kreditkort, udlevering af pas et andet sted end ansøgningen mv. 260 (1,035)2)+4) 35 (139) 
 Morgesrefusion 200 (1,035) (2)    27 (139)  
 Ligpas 200 (1,035)(2) 27 (139)
 Ekstraordinær bistand 1,200 (4) 

161 

 Ansøgning om naturalisation    
 Videresendelse af ansøgninger om nationalitetsbevis, bevarelse og genoprettelse af statsborgerskab samt modtagelse af returnerede originaldokumenter

260 (1,035)2)

 

35 (139)

 
 Refundering af VAT  205 (1,035)2+5)  27 (139)

1) Timetakst, pris pr. påbegyndt time. Der debiteres minimum for 1 time, og hver påbegyndt time debiteres som en hel time.

2) Hvis sagsbehandling er påkrævet: timetakst pr. påbegyndt time.

3) Anmærkning: For lande, hvor EU-kommissionen har indgået eller er ved at forhandle en visumfaciliteringsaftale. Her opkræves et gebyr på 35 € (260 DKK).

4) Der skal ikke betales gebyr for ansøgninger om naturalisation for børn under 18 år, hvis forældrene - eller en af disse - er født danske eller senere har erhvervet dansk indfødsret.

5) Ved afhentning af flere dokumenter samtidigt, opkræves i alt 200 DKK.

6) Såfremt henvendelsen om momsrefusion omfatter flere selvstændige indkøb, opkræves 200 DKK pr. erklæring.

7) Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret 2.410 DKK for det første pas og herefter 1.035 DKK, eller 1.780 kr. for efterfølgende pas

8) Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret 3.445 DKK for det første pas og herefter 1.035 DKK, eller 1.780 kr. for efterfølgende pas pr. pas.