Gå til indhold

Konsulære gebyrsatser

Her kan du læse om gebyrsatserne på de konsulære ydelser.
Gebyr art DKK     EURO
Borgerservice
Pas, rejsedokumenter for flygtninge og fremmedpas til personer uanset alder

1.130

152

EU-nødpas, andre provisoriske pas, laissez-passer, ændring af pas mv.

1.130

152

Forhøjet gebyr uanset alder, hvor et gyldigt eller udløbet pas ikke kan fremvises, eller hvor passet fremvises i ødelagt stand

1,782

                     240
Internationalt kørekort

510

69

Attest på mistet kørekort (midlertidig erstatningskørsel licens)

                510

                  69
Visum (alle typer) 3)

595

80

Visum for børn i aldersgruppen 6 til og med 11 år

300

40

Provisoriske pas eller forlængelse af pas udenfor repræsentationens åbningstid for konsulære ydelser

2.6406)

355

Provisoriske pas på repræsentationens officielle lukkedag

3.7707)

507

Tilbagerejsetilladelse, (udstedelse af sticker)

1,725

232

Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse

1,725

232

Klage vedr. afgørelse om visum eller opholds- og/eller arbejdstilladelse 

1.1301)

152

Personbistand

1.1301)

152

Mindre oversættelser

565 (1.130)1)

76 (152)

Forsikringssager

1.1301)

152

Udfærdigelse af skrivelser m.v.

1.1301)

152

Forkyndelser m.v.

1.1301)

152

Fremskaffelse af attester

1.1301)

152

Skibsdokumenter

1.1301)

152

Bistand vedrørende hittegods       510 pr. sag                   69        
Legaliseringer, certificeringer, attestationer, verifikationspåtegninger 230 (1.1302)) 31 (152)
 Nem-ID, fødsels- og dåbsattester, pinkodebrev, kreditkort, pas udlev. på anden lokation mv. 285 (1.1302)+4))  38 (152) 
 Morgesrefusion 285 (1.1302)+5))  38 (152)
 Ligpas 230 (1.1302)) 30 (152)
 Ekstraordinær bistand 1.1301)

152

 Indsendelse af ansøgning om bevis for, bevarelse af eller generhvervelse af indfødsret, samt modtagelse af returnerede originale dokumenter   280 (1.130)2   38 (152)
 Pengeoverførsel af sociale og offentlige ydelser 510 69
 Øvrige pengeoverførsler 1.1301)   152
 Oplysninger, ikke-kommercielle 1.1301)  152
 Besøgsarrangementer, ikke-kommercielle 1.1301)  152
 Repræsentationens direkte udgifter relateret til en given sag Varierer  Varierer 
 Restancer 85  11
 Afholdelse af eksamen på repræsentationen 1.1301)   152
 Udlån af repræsentationens videokonferenceudstyr 1.1301)  152

1)Timepris, pris pr. time eller del heraf. Betaling opkræves for mindst en time, og hver påbegyndt time skal oplades som en hel time.

2) Hvis sagsbehandling er påkrævet: timetakst pr. påbegyndt time.

3) Anmærkning: Der opkræves et gebyr på EUR 35 (DKK 260) for lande, som Europa-Kommissionen har indgået eller er forhandling af en visumlempelses aftale.

4) Ved afhentning af flere dokumenter samtidigt, opkræves DKK 285 i alt.

5) Såfremt henvendelsen om momsrefusion omfatter flere selvstændige indkøb, opkræves DKK 225 pr. erklæring.

6) Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret DKK 2.640 for det første pas og herefter DKK 1.130 eller 1.780 pr. pas..

7) Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret DKK 3.770 for det første pas og herefter DKK 1.130 eller 1.780 pr. pas.