Gå til indhold

Kørekort

Det er helt frivilligt, om man vil ombytte sit EU, EØS-kørekort til et spansk kørekort.

Ethvert kørekort udstedt i en medlemsstat af Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Island, Liechtenstein og Norge) kan bruges til kørsel i Spanien, så længe det er gyldigt og ikke er blevet frakendt af nogen grund. 

Det er helt frivilligt, om man vil ombytte sit EU, EØS-kørekort til et spansk kørekort.

Man kan også frivilligt registrere kørekortet i det spanske førerregister. På denne måde vil dataene blive registreret i DGT (Det Spanske Motorkontor). Registreringen af kørekortet i DGT indebærer ikke en ændring eller ombytning af kørekortet.

Det europæiske kørekort kan bruges i Spanien, så længe det er gyldigt. Fornyelse af kørekortet skal foregå i det land, hvor borgeren har fast bopæl.

Inden det europæiske kørekort udløber, skal man derfor forny det europæiske kørekort ved DGT.

I tilfælde af at kørekortet har en ubestemt gyldighedperiode (hvis der ikke er en udløbsdato), eller er mere end 15 år gammelt, skal man ombytte kørekortet, inden to år efter, man har etableret fast bopæl i Spanien.

Når du fornyer dit kørekort, vil dit nye kørekort være et spansk kørekort.

Der skal bestilles tid til fornyelse af kørekortet enten ved at ringe til 060 eller via DGT’s hjemmeside Página de inicio de la Sede Electrónica de la DGT.

Når man har fået en tid vil DGT pr. tlf. eller e-mail anmode om at man dagen forinden får udstedt en lægeerklæring på det sted, som DGT henviser til.

  • Ved fremmøde på den aftalte tid skal man medbringe følgende:
  • Et aktuelt foto samt underskriftskort, som udleveres på stedet.
  • Ansøgningsformular, som man får på trafikkontoret.
  • Det originale danske kørekort og en fotokopi heraf
  • Det danske pas og det spanske NIE-nr. bevis, med fotokopier.

Lægeerklæringen vil allerede være modtaget i DGT. 

Mistet kørekort - fastboende

Er du fastboende i Spanien (over 185 dage) og mister dit danske kørekort, skal du henvende dig til de spanske myndigheder med henblik på udstedelse af et spansk duplikatkørekort. Du skal først indhente en erklæring, gerne på engelsk, fra de danske politimyndigheder om din førerret i Danmark. Erklæringen fås ved skriftlig henvendelse til:

Rigspolitiet
Administrationsafdelingen
Pas- og kørekort
Polititorvet 14
DK-1780 København V
Tlf: +45 45 15 63 90
Fax: +45 45 15 01 76
Mail: [email protected] (sikker post via borger.dk)

Erklæringen skal legaliseres og oversættes til spansk af en statsautoriseret oversætter. Alternativt kan ambassaden eller et af de danske konsulater i Spanien, ved modtagelse af den personligt indhentede erklæring, udstede et certifikat på spansk, der bekræfter førerretten. Der vil opkræves gebyr.
Erklæringen skal herefter indleveres til det nærmeste ”Jefatura de Tráfico”-kontor, og fremgangsmåden for ansøgning om det spanske kørekort er den samme som ved almindelig ombytning (canje), når man stadig er i besiddelse af sit danske kørekort. Der gøres opmærksom på, at der kan være forskellige krav til dokumentation fra det ene trafikkontor til det andet.