Gå til indhold

Kørekort

Det er obligatorisk at have spansk kørekort for danskere med fast bopæl i mere end 2 år. 

Det er muligt at forny kørekort for EU-borgere med fast bopæl i Spanien.

Det er specielt relevant for danskere, der bor i Spanien, idet det danske kørekort har en lang gyldighed og derfor obligatorisk skal fornyes til et spansk kørekort.

I henhold til den nye lov, skal alle danskere, som har været registreret som fastboende i Spanien siden d. 19. januar 2013 eller tidligere have deres danske kørekort fornyet i Spanien. For kategorierne AM, A1, A2, A, B, B+E vil gyldigheden være 10 år efter spansk lov, og efter den tid skal det fornyes igen. Efter man er fyldt 65 år skal det fornyes hvert femte år. For kategorierne BTP, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E vil gyldigheden være 5 år, og efter de 65 år hvert 3. år. Det er muligt at benytte det danske kørekort i op til 2 år fra NIE-registreringens dato, hvis man er tilflyttet efter den 19. januar 2013.

Der skal bestilles tid til fornyelse af kørekortet enten ved at ringe til 060 eller via DGT’s hjemmeside https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/cita-previa/jefaturas/

Når man har fået en tid vil DGT pr. tlf. eller e-mail anmode om at man dagen forinden får udstedt en lægeerklæring på det sted, som DGT henviser til.

  • Ved fremmøde på den aftalte tid skal man medbringe følgende:
  • Et aktuelt foto samt underskriftskort, som udleveres på stedet.
  • Ansøgningsformular, som man får på trafikkontoret.
  • Det originale danske kørekort og en fotokopi heraf
  • Det danske pas og det spanske NIE-nr. bevis, med fotokopier.

Lægeerklæringen vil allerede være modtaget i DGT. 

Mistet kørekort - fastboende
Er du fastboende i Spanien (over 185 dage) og mister dit danske kørekort, skal du henvende dig til de spanske myndigheder med henblik på udstedelse af et spansk duplikatkørekort. Du skal først indhente en erklæring, gerne på engelsk, fra de danske politimyndigheder om din førerret i Danmark. Erklæringen fås ved skriftlig henvendelse til:

Rigspolitiet
Administrationsafdelingen
Pas- og kørekort
Polititorvet 14
DK-1780 København V
Tlf: +45 45 15 63 90
Fax: +45 45 15 01 76
Mail: pol-paskorekort@politi.dk (sikker post via borger.dk)

Erklæringen skal legaliseres og oversættes til spansk af en statsautoriseret translatør. Alternativt kan ambassaden eller et af det danske konsulater i Spanien, ved modtagelse af den personligt indhentet erklæring, udstede et certifikat på spansk, der bekræfter førerretten. Der vil opkræves gebyr.

Erklæringen skal herefter indleveres til det nærmeste Jefatura de Tráfico-kontor, og fremgangsmåden for ansøgning om det spanske kørekort er den samme som ved almindelig ombytning (canje), når man stadig er i besiddelse af sit danske kørekort. Der gøres opmærksom på, at der kan være forskellige krav til dokumentation fra det ene trafikkontor til det andet.

Mistet kørekort - turist
Er du fastboende i Danmark, og mister du dit danske kørekort under et ferieophold i Spanien, kan ambassaden eller et af de danske konsulater mod fremvisning af ovenfor nævnte erklæring om førerret i Danmark udstede et certifikat, der sammen med en politianmeldelse af det mistede kørekort gør det muligt fortsat at køre bil/leje bil i Spanien. Et duplikatkørekort kan også udstedes, men ekspeditionstiden er 3-4 uger.


Dette kunne også interessere dig: Fornyelse af pas