Gå til indhold

Sygesikring

Husk, at du under ophold i Spanien ikke automatisk er dækket af Den Offentlige Sygesikring hverken i Danmark eller i Spanien. Du skal medbringe et EU-sygesikringsbevis. Nedenstående anvisninger er vejledende, idet ambassaden ikke er ansvarlig myndighed for sygesikring.

www.borger.dk kan du finde oplysninger om hvad det blå EU-sygesikringskort dækker og hvordan du kan få udstedt kortet.

Det anbefales også at undersøge reglerne på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, hvor du kan finde svar på spørgsmål på Sundhedsloven.  

Lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende

For lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende er ydende medlemskab af den spanske sygesikring "Seguridad Social" obligatorisk. Medlemskab af Seguridad Social giver ret til bistand i tilfælde af sygdom, arbejdsløshed og pension efter nærmere regler. Mange vælger derudover at tegne en privat sygeforsikring, som giver mulighed for at formindske ventetider i forbindelse med behandling af mere almindelige sygdomstilfælde.

Pensionister

Som pensionist skal du medbringe en E-121 formular, der giver umiddelbar adgang til optagelse i den spanske sygesikring. Reglerne for førtidspensionister kan være anderledes - du bør før afrejse kontakte din hjemkommune for information.

Udbetaling Danmark udsteder EU-sygesikringskort til pensionister med fast ophold i et andet EU-land.

Almindelig udvandring

Ved almindelig udvandring til Spanien, skal der medbringes en E-104 formular som bevis for, at man har været tilmeldt det danske sygesikringssystem. Formularen giver ikke i sig selv ret til optagelse i det spanske sygesikringssystem men sikrer kun, at man kan optages uden ventetid, såfremt betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Ved optagelse i det spanske sygesikringssystem er du sikret på lige fod med de spanske statsborgere, dvs. du kan benytte det offentlige spanske sundhedssystem uden at skulle betale.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at den offentlige danske sygesikring (det gule sundhedskort) kun gælder 1 måned fra udrejse af Danmark og kun til rene turistrejser. Det anbefales derfor at tegne en privat sygeforsikring, der dækker, til optagelsen i det spanske system er kommet i orden.

Du kan også på Europakommissionens hjemmeside (se link herunder) finde yderligere oplysninger om, hvilke regler, rettigheder og muligheder, der eksisterer i forbindelse med at tage ophold og arbejde i andre EU-lande. Her vil du, på dansk, kunne læse mere om, hvorledes du opnår social sikring i Spanien, hvilke skatteregler, der gælder, og hvorledes man kan søge beskæftigelse m.v.