Gå til indhold

Boskifte efter dødsfald i Spanien

Der henvises til generelle oplysninger på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Om boskifte efter dødsfald i Spanien kan følgende oplyses:
I Danmark modtager arvingerne en indkaldelse fra Skifteretten. I Spanien findes der ikke egentlige skifteretter, her skal skifte af et dødsbo ske på foranledning af arvingerne selv, i praksis ved henvendelse til notar eller domstol. Det påhviler familien selv at sikre, at alle arvinger er underrettet. Reglerne for skifte afhænger blandt andet af, om afdøde var fastboende (residente) eller ikke-fastboende (no residente) i Spanien. Fristen for betaling af arveafgifter er som udgangspunkt seks måneder.

Såfremt afdøde havde oprettet testamente i Spanien, vil dette være registreret i ”Registro de Actos de Última Voluntad”. I linket herunder findes en vejledning til brug for indhentning af oplysning herom.

Ambassaden/konsulaterne kan ikke bistå med at søge oplyst, hvorvidt eller hvor et dødsbo er anmeldt i Spanien, ej heller kan ambassaden/konsulaterne foretage anmeldelse af krav i et dødsbo. Kreditorer henvises således til selv at søge kontakt med eventuelle arvinger.

For yderligere oplysninger og hjælp henvises til privat juridisk bistand. Ved henvendelse til ambassaden vil en liste over advokater kunne fremsendes.