Gå til indhold

Dobbelt statsborgerskab

Er du bosiddende i udlandet, og er du interesseret i at kende mere til de nye regler om dobbelt statsborgerskab?

I december 2014 vedtog Folketinget nye regler om dobbelt statsborgerskab. Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret.

Hovedelementerne omfatter bl.a.:

1) Ophævelse af indfødsretslovens bestemmelser om, at erhvervelse af dansk indfødsret er betinget af, at statsborgerskab i andre stater derved mistes og af at dansk indfødsret fortabes ved erhvervelse af et fremmed statsborgerskab

2) En 5-årig overgangsordning, som giver tidligere danske statsborgere, der har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af fremmed statsborgerskab, mulighed for at generhverve det danske statsborgerskab ved afgivelse af erklæring.

Adgang til dobbelt statsborgerskab bestemmes ikke af dansk ret alene. For at blive dobbelt statsborger skal dette således være tilladt efter reglerne i alle de lande, hvis statsborgerskab man ønsker at have.

De spanske myndigheder har over for ambassaden oplyst, at man ikke anerkender dobbelt statsborgerskab for danske statsborgere. Danske statsborgere, der ansøger om spansk statsborgerskab, vil således blive bedt om at opgive deres danske statsborgerskab, før de kan tiltage sig det spanske.

Hvordan kan du søge om at generhverve dansk statsborgerskab?
Man kan søge om at generhverve sit danske statsborgerskab ved at indsende en erklæring direkte til Familieretshuset - også fra udlandet. Du kan også mod ekstra gebyr indsende erklæringen via en dansk ambassade eller et af de mange danske konsulater i udlandet. Du kan se de danske repræsentationer her. Ved Familieretshuset er der information og vejledning om de nærmere regler.

Hvordan får jeg et dansk pas?
Du kan søge om dansk pas, når Familieretshuset har behandlet din sag og afgjort, at du har generhvervet dit danske statsborgerskab. For personer over 12 år skal passet indeholde biometri (fingreaftryk og billede i en chip).