Gå til indhold

Nem-Id

NemID kan bestilles på hjemmesiden NemID.nu eller i et borgerservicecenter under et ophold i Danmark

NemID kan bestilles af borgerne på en central hjemmeside (https://www.nemid.nu/dk-da/) således at en dansk borger i udlandet eller en udenlandsk statsborger med dansk rejsedokument gyldigt for tilbagerejse til Danmark, kan afhente sin midlertidige adgangskode på en dansk repræsentation mod gebyrbetaling

NemID kan efter et par dage afhentes på ambassaden mod forevisning af pas og betaling af gebyr. Ambassaden får ikke oplyst kontaktdetaljer sammen med koden. Derfor bør du selv sørge for at ringe til os, hvis du vil vide, om vi har modtaget koden.Ambassaden får ikke oplyst kontaktdetaljer sammen med koden. Derfor bør du selv sørge for at ringe til os, hvis du vil vide, om vi har modtaget koden.

Der gøres opmærksom på, at udlandsdanskere under et ophold i Danmark vil kunne få udstedt et NemID med det samme uden at skulle betale gebyr. Borgeren skal her henvende sig til et skattecenter eller et borgerservicekontor ved kommunen. Som en del af den øgede sikkerhed for den nye digitale signatur, skal borgeren angive en adresse på hjemmesiden, hvortil et nøglekort kan sendes. Det vil normalt være den private bopælsadresse, men en udenlandsk arbejdsplads vil også kunne angives, hvis forsendelse til denne adresse anses for mere sikker.

For alle borgere er det bl.a. muligt at få en straksudstedelse læs mere her

Der skal tastes en ny nøgle fra det personlige nøglekort, hver gang signaturen anvendes. Der bliver automatisk sendt et nyt nøglekort til borgeren, inden det forrige løber tør for koder. Det er ikke hensigten at danskere i udlandet skal afhente deres nøglekort på en dansk repræsentation, men skulle en borger ønske dette, vil der skulle opkræves gebyr ved hver udlevering af nøglekort.