Gå til indhold

Registrér dit ophold i Spanien

Du bør tilmelde dig danskerlisten, når du skal til udlandet - for din sikkerheds skyld. Det tager kun 2 minutter.

Hvad er danskerlisten?

Danskerlisten giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i udlandet i tilfælde af en akut krisesituation. Det kan være ved naturkatastrofer, terroraktioner eller væbnet konflikt i det land, du opholder dig i.

I en sådan situation kan det være nyttigt for dig at få information om en sikker og hurtig måde at forlade området på.

Det er frivilligt at lade sig registrere på danskerlisten, og den kan bruges ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet.

I det nye system er der indbygget en årlig opdatering for at sikre korrekte oplysninger, og du vil automatisk modtage en mail som påmindelse herom senest 12 måneder efter sidste logon.

Da det ikke er muligt at overføre dine kontaktoplysninger fra det tidligere system, opfordres du til at registrere dig på den nye danskerliste.

Du får adgang via et selvvalgt brugernavn og password eller NemID.

Registrér dig på danskerlisten her

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med registrering på danskerlisten, kan du kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice ([email protected], telefon 3392 1112).