Gå til indhold

Praktikopslag

Ansøgningsfrist: Onsdag den 23.02.2022

Ansøgningsfrist: Onsdag den 23.02.2022.

Vi søger praktikanter på Den Danske Ambassade i Spanien af hver seks måneders varighed med start i august 2022:

1 stilling i den politiske afdeling 
1 stilling delt mellem den politiske afdeling og handelsafdelingen
2 stillinger i handelsafdelingen (Trade Council)
1 stilling i handelsafdelingen som kommunikationspraktikant

Du kan læse mere om de enkelte stillinger ved at trykke på ovenstående links. Praktisk information om ansøgningsproceduren, ansøgningsfrist og generelle vilkår i forbindelse med et praktikophold kan du finde nedenfor.

Hvorfor praktik på den danske ambassade i Spanien?

Som praktikant i Madrid vil du blive udfordret fagligt, socialt og kulturelt. Arbejdet vil give dig indblik i dansk diplomati, og du vil tilegne dig kompetencer til at løse interkulturelle problemstillinger. Opgaverne er varierende, da de følger udviklingen i samfundet, herunder for danske og spanske virksomheder. Derudover vil du få forbedret dine sprogfærdigheder på både engelsk og spansk, da der (ud over dansk) vil være opgaver på begge sprog.
Ambassaden i Madrid er Danmarks officielle repræsentation i Spanien. Vores primære opgave er at varetage Danmarks og danskernes interesser i Spanien. Handelsafdelingen (kendt som The Trade Council) arbejder med at hjælpe danske virksomheder i Spanien i deres eksportaktiviteter og internationalisering. Med et praktikophold på den danske ambassade i Madrid vil du få mulighed for at prøve dine kompetencer af på en spændende arbejdsplads og bo i en af Europas mest interessante storbyer.

Aftaleforhold og løn

Praktikantstillingerne er ulønnede, men ambassaden udbetaler en månedlig kompensation svarende til ca. 3.000 kr. til at dække dokumenterede omkostninger til husleje, transport mv. 
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer inkl. 30 min. frokostpause dagligt. Praktikanterne kan afholde to dages ferie pr. måneds praktik, og afholdelsen aftales med lederen af den/de relevante afdeling(er).

Det overordnede formål med praktikopholdet er at bidrage til din udvikling og uddannelse. Hvis uddannelsesinstitutionen giver mulighed for meritoverførsel, vil opholdet blive tilrettelagt på en måde, der sikrer dette. Accepterer dit uddannelsessted ikke meritoverførsel, er det ambassadens ansvar sammen med dig at tilrettelægge praktikforløbet, så det bliver relevant for din studieplan, samtidig med at det er relevant og nyttigt set i relation til ambassadens funktion og virke.

Ansøgninger

Ansøgning til alle stillingerne skrives på dansk. Du er velkommen til at søge mere end én af de opslåede stillinger. I givet fald bedes du tydeligt angive, hvilke stillinger du søger i ansøgningen - også i emnefeltet på mailen. Ansøgninger skal bestå af følgende:

- Motiveret ansøgning
- CV
- Karakterudskrift og/eller bevis for afsluttet bacheloruddannelse
- (Evt. udtalelse/anbefaling)
 
Alle dokumenter sendes i én samlet PDF-fil pr. e-mail senest onsdag den 23. februar 2022 til [email protected] med emnefeltet: ”Praktikophold Efterår 2022 (afdeling)”

Næste praktikperiode løber fra starten af august 2022 til starten af februar 2022. De præcise datoer for start og afslutning på praktikopholdet aftales med lederne for de respektive afdelinger.

Andet

Hvis du har spørgsmål om at være praktikant i handelsafdelingen i Madrid, er du velkommen til at kontakte nuværende handelspraktikant, Julie Kjær Bækdal Andersen på [email protected] 
Hvis du skulle have yderligere spørgsmål om at være praktikant i den politiske afdeling og afdelingen for kultur og information, er du velkommen til at kontakte ambassadens souschef, Anne Louise Grindsted Klinkby på [email protected] eller den nuværende praktikant Mathilde Dvinge Pedersen på [email protected].