Gå til indhold

Nye spanske regler for mindreårige på rejse gælder ikke for danskere

Der gælder særregler for mindreåriges rejseaktivitet ud af Spanien. De gælder dog ikke for danske statsborgere.

Fra den 1. september 2019 gælder der nye regler for mindreåriges rejseaktivitet i Spanien. Reglerne gælder for alle rejser ud af landet, hvor unge under 18 år rejser alene eller ledsaget af andre end deres forældre/værger. Den mindreårige skal i så fald have en underskrevet samtykkeerklæring med. Disse nye regler gælder ikke for danske statsborgere.

Det anbefales dog, at danske forældre på eget initiativ laver en samtykkeerklæring, hvis deres mindreårige børn skal rejse alene eller ledsaget af andre. Det er vores erfaring, at en samtykkeerklæring som minimum skal indeholde følgende oplysninger:

- Barnets navn, adresse, fødselsdato, pasnummer og nationalitet.
- Ledsagende voksnes navne, adresse, pasnummer og nationalitet samt eventuelt relation til barnet.
- Begge forældres eller forældremyndighedsindehaverens navn, adresse, nationalitet og telefonnummer.
- Oplysning om rejsedestination, rejsedatoer og evt. kontaktoplysninger under opholdet.

Man bør samtidig overveje at give den/de ledsagende voksne fuldmagt til at varetage barnets tarv under rejsen. F.eks. i tilfælde ulykke eller sygdom. Det kan ligeledes være en fordel at medbringe barnets fødselsattest og kopi af forældrenes pas.

Det bemærkes, at reglerne gælder for mindreårige med dobbelt statsborgerskab, der rejser med spansk pas eller identifikationskort. Samtykkeerklæringen og det relevante regelsæt kan findes her.

I forbindelse med gruppe- eller skolerejser skal de mindreårige, der optræder i de fælles rejsedokumenter, i så fald også medbringe deres respektive individuelle samtykkeerklæringer underskrevet af deres lovmæssige repræsentanter, dvs. forældre eller værger.

Reglerne gælder ikke for rejser inden for Spaniens grænser.

Begrundelsen for de nye regler er det stigende antal mindreårige, der rejser alene (pga. studier, sportsaktiviteter, fritidsrejser etc.), og det store antal situationer, hvor mindreårige kan blive udsat for ubehagelige oplevelser pga. deres alder. Den spanske regering har derfor implementeret et nyt system for at kontrollere og begrænse disse situationer.