Gå til indhold

Anerkendelse af vielser

Med henblik på at få EU-opholdstilladelse til en ægtefælle fra et ikke EU-land, hvor vielsen har fundet sted i udlandet, kræver de spanske myndigheder, at der fremskaffes et bevis for, at ægteskabet er blevet indskrevet i Danmark.

Generelt bliver ægteskaber indgået i udlandet registreret i bopælskommunen i Danmark, men såfremt men ikke har bopæl i Danmark, vil det ikke blive registeret. Ægteskaber indgået i udlandet vil normalt blive anerkendt som gyldige i Danmark, såfremt de er indgået efter vielseslandets regler, dog med få undtagelser, bl.a. at begge parter har været til stede ved vielsen og at det ikke drejer sig om personer under 15 år. Dette vil ambassaden kunne udstede en erklæring om, som erstatning for registerattesten. Generel vejledning vedrørende anerkendelse af vielser foretaget i udlandet findes på Ankestyrelsens hjemmeside.

Med hensyn til ambassadens erklæring vedrørende ægteskabets gyldighed i Danmark, skal nedenstående blanket udfyldes og de anførte dokumenter skal tilsendes. Gebyret for udstedelse af denne erklæring kan findes på siden for konsulære gebyrsatser under "fremskaffelse af attester". Du kan downloade blanketten på et link herunder.

Læs mere om indgåelse af ægteskab i Spanien her

Dette kunne også interessere dig:

Blanketter hos Ankestyrelsen

Ankestyrelsen