Gå til indhold

Indgåelse af ægteskab i Spanien

For at indgå ægteskab i Spanien SKAL mindst en af parterne have fast bopæl i Spanien. Man kan derfor ikke blive gift under et ferieophold.

Ifølge de for ambassaden foreliggende oplysninger skal følgende dokumenter fremskaffes:

  1. Fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navnebevis. Dokumentet skal være udstedt inden for de seneste 6 måneder.
  2. Civilstandsattest (Fé de Soltería y Capacidad Matrimonial). Denne udstedes mod gebyr af den danske ambassade/repræsentation ved forevisning af en civilstandsattest, udstedt af dansk kommune. I civilstandsattesten anføres, at der efter dansk lov ikke kræves lysning (Publicación de Edictos) samt at ægteskabet automatisk er anerkendt som fuldt gyldigt i Danmark.
  3. For danskere bosiddende i Spanien udstedes ægteskabsattesten af seneste danske bopælskommune eller alternativt af Københavns Kommune, idet Spanien ikke udsteder ægteskabsattester til udenlandske fastboende; henvendelsen skal bl.a. være bilagt en tro-og-love erklæring om at man ikke er gift. Denne skal være underskrevet for spansk notar (med oversættelse v/statsautoriseret translatør til dansk/engelsk/tysk og apostillepåtegning) eller ved personligt fremmøde for en dansk repræsentation. (Konsulære gebyrsatser)
  4. For fraskilte skal den endelige skilsmissedom vedlægges i original.
  5. Pas samt fotokopi heraf.
  6. Udfyldt ansøgning om indgåelse af ægteskab. Ansøgningsformularen udleveres af det stedlige civilregister. Der skal søges i god tid, idet der er ventetid på de fleste civilregistre. Det anbefales ikke at fastsætte bryllupsdatoen, før alle papirer er i orden.
  7. For fastboendes vedkommende skal spansk opholdstilladelse/-bevis og fotokopi heraf fremvises.
  8. For dokumenterne nævnt i pkt. 1 og 3 gælder, at disse skal oversættes til spansk af en statsautoriseret translatør. Endelig skal dokumenterne forsynes med et Apostillestempel, der fås i Udenrigsministeriet. Se nærmere herom under legalisering.

Ved ansøgningens indgivelse på det stedlige civilregister skal parterne være ledsaget af et vidne, der kender parterne og som under strafansvar kan bekræfte, at der intet lovligt er til hinder for det påtænkte ægteskabs indgåelse. Hvis ingen taler spansk, skal der medbringes en tolk.

Ved selve vielsen, der forestås af civilregisteret, skal parterne, såfremt ingen af dem taler spansk, være ledsaget af en tolk.

Det bemærkes, at formueforholdet mellem ægtefællerne kan være forskelligt, alt efter i hvilken region vielsen finder sted.

Den danske kirke i Spanien (Margrethekirken i Fuengirola) kan ikke udstede vielsesattester, men kan i stedet foretage en kirkelig velsignelse, der ligner et dansk bryllup. Det kræves dog, at man inden da er blevet borgerligt viet i Danmark eller i Spanien.