Gå til indhold

Udstationering af medarbejdere

Ved udstationering i et af Spaniens økonomiske centre som f.eks. Madrid eller Barcelona vil leveomkostningerne på mange måder komme til at svare til dem, som man har i Danmark.

Boligudgifter som husleje, elektricitet, gas, vand, telefon o.l. er stort set som i Danmark. Kvadratmeterprisen for en bolig svarer særdeles godt til priserne i Københavnsområdet eller i Danmarks større provinsbyer. Uden for de store byområder med den største økonomiske aktivitet er leveomkostningerne noget lavere. Især er boligudgifter og forskellige serviceydelser væsentligt lavere.

Detailhandelspriserne er kun lidt lavere end i Danmark. Den væsentligste årsag er, at den spanske moms, IVA, er lavere end den danske moms. Spansk moms har tre satser: 21%-satsen, der anvendes på den overvejende del af vareudbudet, 10%-satsen, der anvendes på fødevarer, farmaceutiske produkter, vand, logi i private hjem og visse tjenesteydelser, og 4%-satsen anvendes på et mindre antal basale fødevarer og farmaceutiske produkter, bøger og aviser.   

Borgere fra andre EU-lande kan påbegynde deres jobs allerede mens deres opholdspapirer bliver udarbejdet. De er som spanske arbejdstagere omfattet af ufravigelige regler om arbejdsgiverbetalte sociale sikringer og om afskedigelser. Opsigelsesfristerne er blandt de længste i EU, ligesom kompensationerne i forbindelse med opsigelser er blandt de største.

Ægtefæller kan finde jobs stort set som i Danmark, dog er andelen af kvinder på arbejdsmarkedet i Spanien lavere end i Danmark. Imidlertid skal man være opmærksom på, at arbejdsløsheden er væsentlig højere end i Danmark. Lønniveauet er også noget lavere, ofte mellem 20-40 %.

Man kan få gratis omsorg hos det spanske offentlige sundhedssystem, men som nævnt ovenfor, er der indført begrænsninger i tilskuddene til medicin og visse servicetilbud. Der er som i mange andre lande ofte lange ventetider på de forskellige behandlinger. Man kan også benytte et veludviklet privat sundhedssystem, der benyttes af omkring 6 mio. personer.

Det spanske skolesystem er veludviklet, ligesom de højere læreanstalter. Der er også vuggestuer og børnehaver, om end i væsentligt mindre omfang end i Danmark. I de større byer er der flere internationale skoler og børnehaver, bl.a. engelske, tyske, franske og amerikanske.

Udgifter i forbindelse med korte ophold f.eks. til hoteller, hotelpensioner og til transport, er lidt lavere end i Danmark.