Gå til indhold

pas

I Spanien og Andorra kan der kun søges om nationalitetspas på ambassaden i Madrid eller på konsulatet I Malaga, se dog nedenfor om pas til børn under 12 år. Søg i god tid. Der skal bestilles tid, og det anbefales at gennemlæse nedenstående vejledning grundigt, især regler for børn under 12 år.

Tidsbestilling

Der skal bestilles tid til pasekspedition på ambassadens telefon (+34) 91 431 84 45 med opgivelse af navn og kontakttelefon. Pasekspedition foretages mandag og fredag fra kl. 10.00 til kl. 13.00. Det anbefales at kontakte ambassaden i god tid før evt. rejse bestilles.

På ambassaden er det ikke muligt at betale i kontanter . Der skal betales med debit/kredit kort, eller via bank overførelse.

Biometrioptag nu muligt på Barcelona, Mallorca, Alicante og Tenerife

Ambassaden kan fremover tilbyde biometrioptag af pasansøgere i Barcelona, Alicante, Palma de Mallorca og Santa Cruz de Tenerife. To gange om året, vil denne service blive tilbudt på de honorære danske konsulater på en nærmere fastlagt dato, som vil blive oplyst på denne hjemmeside i god tid, hvorefter der skal ringes til ambassaden for tidsbestilling.

Konsulatet i Malaga kan nu modtage ansøgninger om pas

Konsulatet i Málaga kan også modtage ansøgninger om pas, idet der er blevet opstillet en biometrikuffert til dette brug. Det vil være nødvendigt at bestille tid ved opkald til +34 952 21 17 97, eller email [email protected]

Ekspeditionstid

Ekspeditionstiden er op til 5 uger, hvortil kommer evt. forsendelsestid, som kan være yderligere 1-3 uger.

Mistede pas

Hvis dit gamle pas er blevet væk, stjålet eller er ødelagt, koster det nye pas 1.780 kr. 

Gebyr og betalingsmåde

Du kan også få pas udstedt i Danmark

Pas kan også udstedes af et Borgerservicekontor i kommunerne i Danmark – og det er billigere. Find den ønskede kommune på www.borger.dk og ring på forhånd for åbningstider og tidsbestilling. Oplys at du er bosiddende i udlandet. Husk også at aftale evt. forsendelse.

Dit nuværende pas

Du kan beholde dit nuværende pas, indtil det nye pas er klar. Hvis du gør det, skal du aflevere eller sende det nuværende pas til ambassaden, inden det nye kan udleveres/sendes. Om ønsket kan du få dit nuværende pas tilbage i annulleret stand. Er dit nuværende pas bortkommet eller blevet stjålet, skal du anmelde det til politiet.

Ansøgning om pas

Ansøger skal medbringe:

 • Et ansøgningsskema i udfyldt stand (kan downloades nedenfor). Skemaet underskrives på ambassaden. 
 • Nuværende pas, alternativt politianmeldelse. 
 • Bevis for dansk statsborgerskab, f.eks. udløbet pas eller fødsels- og dåbsattest. 
 • Evt. dokumentation for navneændring.

Der vil på ambassaden blive optaget biometriske data, som består af elektronisk billede, underskrift og fingeraftryk.

Udlevering/forsendelse

Når passet modtages på ambassaden, bliver du kontaktet telefonisk eller pr. e-mail med henblik på afhentning. Du skal medbringe dit nuværende pas.

For udlevering af pas, som ikke er ansøgt på ambassaden (eller for udlevering på en anden ambassade eller på et honorært konsulat), betales et gebyr på € 38,00 / DKK 280,00. Gebyret indbetales forinden på ambassadens bankkonto og kvittering samt dit nuværende pas medbringes ved fremmøde på ambassaden.

Ønske om fremsendelse af nyt pas skal oplyses ved bestilling. Fremsendelse med kurer kan arrangeres til opkrævning hos modtager. Fremsendelse med anbefalet post skal betales med kreditkort ved bestilling. Det nuværende pas skal være afleveret eller annulleret, inden fremsendelse af det nye kan ske.

Er passet ikke ansøgt på ambassaden, opkræves forsendelsesudgifter samt det ovenfor nævnte gebyr. Det samlede beløb skal efter aftale indbetales på ambassadens konto, og kvittering indsendes til ambassaden med det nuværende pas.

Særligt om pas til børn

Følgende gælder for personer under 18 år.
Barnet skal altid være med på ambassaden. Der skal medbringes:

 • Udfyldte ansøgningsskema (kan downloades nedenfor) med samtykke fra begge forældre. 
 • Legitimation: Barnets fødsels-, dåbs- eller navneattest / inscripción de nacimiento fra Registro Civil (Libro de Familia er ikke anvendelig); hvis barnet har haft pas før, er passet tilstrækkelig legitimation.
 • Hvis mor er dansk: Mors danske pas. 
 • Hvis kun far er dansk: Fars danske pas samt vielsesattest (kun for børn født før juli 2014). 
 • For små børn 2 pasbilleder, som opfylder politiets krav, for det tilfælde, at billede ikke kan tages på ambassaden.
 • Hvis der skal søges om pas til børn, skal samtykke dertil meddeles af begge forældre, hvis begge har del i forældremyndigheden. Såfremt der kun er én indehaver af forældremyndigheden, skal dokumentation herfor forelægges..
  Ved hjælp af web-appen "UM-CONSENT" er det nu muligt at give samtykke online, hvis den person, der ønsker at give samtykke på denne måde, har et dansk CPR-nummer og NemID.

Forældrene skal forelægge pas eller anden form for identitetsbevis og evt. vielsesattest. Hvis den danske forælder er født i udlandet, skal denne forelægge Statsborgerskabsbevis eller bevis for bevarelse af dansk indfødsret efter det fyldte 22. år. Beviset skal forelægges medmindre den danske forælder har haft registreret bopæl i Danmark i mindst 3 måneder før det fyldte 22. år. Reglerne for dansk indfødsret samt 22-års reglen kan ses her.
Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte ambassaden.

Ansøgning om pas til børn under 12 år kan også indgives på ambassaden eller et honorært dansk konsulat. Dette skyldes at børn under 12 år ikke skal afgive fingeraftryk. Det er de samme regler som ovenfor, der skal overholdes, dog skal der medbringes to pasansøgninger og to pasbilleder, som opfylder politiets krav. Benyttes denne mulighed, skal tidsbestilling og betaling ske direkte til ansøgning stedet.  Der må påregnes ekstra ekspeditionstid.

Børn indskrevet i forældres pas er efter 26. juni 2012 ikke længere gyldigt som rejsedokumentation.

Forlængelse af pas

Gyldighedstiden i et pas kan forlænges, såfremt passet er udløbet inden for de sidste tre måneder eller er ved at udløbe. Passet kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. Ansøger bør sikre sig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas.

Pas kan forlænges på ambassaderne og de honorære danske konsulater (download oversigt over gebyr nedenfor). Der gøres opmærksom på, at Handelskontoret i Barcelona ikke beskæftiger sig med konsulære ydelser (herunder forlængelse af pas).

Midlertidigt (provisorisk) pas

Efter ansøgning kan der udstedes et midlertidigt (provisorisk) pas, når det ikke vil være muligt at udstede et nyt pas eller forlænge gyldighedstiden for et eksisterende pas.

Et provisorisk pas udstedes som udgangspunkt for hjemrejse. Det kan kun udstedes med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og regler i de lande, der evt. skal gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder.

Tyveri og andre alvorlige hændelser bør straks anmeldes til spansk politi (anmeldelsen vil ofte skulle bruges efterfølgende til eget forsikringsselskab, men den er ikke påkrævet i forbindelse med udstedelse af provisorisk pas). Ambassaden/konsulaterne kan ikke foretage politianmeldelse på danske statsborgeres vegne.

Ansøger skal medbringe:

 • To udfyldte ansøgningsskemaer (kan downloades nedenfor)
 • To pasbilleder, som opfylder politiets krav 

Opmærksomheden henledes på de forhøjede priser uden for kontortid og på lukkedage.

Provisorisk pas kan udstedes på ambassaderne og de honorære danske konsulater (download oversigt over gebyr nedenfor; kontant betaling på konsulater). Der gøres opmærksom på, at Handelskontoret i Barcelona ikke beskæftiger sig med konsulære ydelser (herunder udstedelse af midlertidigt pas).

Pasregler for indrejse i Spanien

Spanien accepterer alle gyldige danske pas. Passet skal være gyldigt under opholdet. Der er ikke krav om gyldighed ud over opholdet.

Efter 26. juni 2012 skal børn have eget pas. Børn indskrevet i forældres pas er derfor ikke længere gyldigt som rejsedokumentation.

Indehavere af dansk fremmedpas og dansk flygtningepas kan indrejse i Spanien uden visum.

Download

Download Pasansøgningsskema